Seksjon for studieadministrasjon


Seksjon for studieadministrasjon leverer tjenester innenfor studieadministrasjon til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne studiesøkere.

Seksjon for studieadministrasjon består av :

Seksjonen ledes av Kjersti Dahle

Sørviserklæring

Ansatte ved Seksjon for studieadministrasjon:

[Loading...]