Om oss – Senter for omsorgsforskning Nord

Om oss – Senter for omsorgsforskning Nord

Mann som mater fugler på en strand om vinteren.

SOF Nord er ett av fem regionale sentre for omsorgsforskning i Norge, etablert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008. Vårt mandat er å produsere, samle og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid i kommunene innenfor vår region.

Produsere: Som navnet vårt antyder, er vi primært et senter for forskning, noe som indikerer at produksjon av akademisk kunnskap ligger i kjernen av våre aktiviteter. Vår forskningsgruppe inkluderer flere prosjekter, og vi har forskere fra flere fagbakgrunner som benytter seg av en rekke velkjente metoder for empirisk, anvendt forskning. Vi har bred erfaring med forskning i og med kommuner. I vårt felles nasjonale nettverk av fem SOF-sentre har vi skrevet en forskningshåndbok for å hjelpe kommuner å bli kjent med forskningsprosessen og samarbeide med forskere.

Samle: For å samle allerede eksisterende kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid har de fem SOF-sentrene etablert det nasjonale Omsorgsbiblioteket. Omsorgsbiblioteket samler og oppsummerer kunnskap for helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Formidle: For formidling av forskning til fagfeltet, men som også skal være tilgjengelig for en i stor grad norskspråklig kommunal sektor, så vi behovet for en egen vitenskapelig kanal. I 2015 etablerte SOF Tidsskrift for omsorgsforskning (TFO) med publisering av praksisnær forskning i form av både vitenskapelige artikler, fagartikler, kommentarartikler, bokmeldinger og annet forskningsrelatert innhold beregnet for helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

I tillegg til TFO har vi konferanseserien "Omsorgsforskningskonferansen" der vi annet hvert år arrangerer en nasjonal konferanse på feltet. Omsorgsforskningskonferansen åpner for presentasjoner av relevant FoU-arbeid, inkludert utviklingsprosjekter fra kommunene selv.
Besøksadresse
Senter for omsorgsforskning, nord
UiT Norges arktiske universitet
MH vest, 11. etasje

Postadresse
Senter for omsorgsforskning, nord v/ Institutt for helse- og omsorgsfag
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langens
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer: 970 422 528[Loading...]