Om oss – Senter for omsorgsforskning Nord

Om oss – Senter for omsorgsforskning Nord

Om oss
Senter for omsorgsforskning, nord (SOF nord) ble opprettet i 2008 av Helse- og omsorgsdepartementet og er ett av i alt fem regionale sentre for omsorgsforskning. De fem sentrene utgjør et nasjonalt nettverk som koordineres av SOF øst ved NTNU i Gjøvik. Senterne skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren, og bidra til kompetanseheving i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentrene samarbeider blant annet om Omsorgsbiblioteket, Tidsskrift for omsorgsforskning, flere store forskningsprosjekter, og en nasjonal omsorgsforskningskonferanse hvert annet år. SOF nord samarbeider med de fire utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i regionen.

SOF nord er en integrert del av Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT Norges arktiske universitet.

Senteret er tverrfaglig sammensatt, og i forskningen vår anvendes et mangfold av teoretiske og metodiske tilnærminger. De overordnede tematiske satsingsområdene våre er:

  1. Helse- og omsorgstjenester i kommunene i et nordområdeperspektiv
  2. Rehabilitering og forløp som fordrer tverrfaglige og koordinerte tjenester
  3. Brukermedvirkning og -erfaringer

Hvem er vi?
Cathrine Arntzen – faglig leder
Hege Kristin Andreassen – daglig leder
Martin Sollund Krane – forsker/Omsorgsbiblioteket
Jill-Marit Moholt – postdoktor
Monika Dybdahl Jakobsen – postdoktor/Omsorgsbiblioteket
Audhild Høyem – postdoktor
Daniel Andre Voll Rød – postdoktor/Omsorgsbiblioteket
Sari Lindgren – USHT-veileder
Trude Nydal Wynn – USHT-veileder
Linn Ebeltoft Sparby – USHT-veileder
Morten Nikolaisen – stipendiat/nasjonalt støtteapparat Leve hele livet-reformen
Trude Hartviksen – nasjonalt støtteapparat Leve hele livet-reformen
Bodil H. Blix – redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning
Besøksadresse
Senter for omsorgsforskning, nord
UiT Norges arktiske universitet
MH vest, 11. etasje

Postadresse
Senter for omsorgsforskning, nord v/ Institutt for helse- og omsorgsfag
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langens
9037 Tromsø

Organisasjonsnummer: 970 422 528[Loading...]