Forskning – Senter for omsorgsforskning Nord

Forskning – Senter for omsorgsforskning Nord

SOF nord vektlegger praksisnær forskning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene som skal komme tjenestemottakere og ansatte til gode. Vi deltar i relevante forskningsnettverk innenfor fagfeltet, på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I senteret forsker vi i og med de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med særlig vekt på problemstillinger knyttet til landsdelen og nordområdene. Tjenesteutvikling innenfor rehabilitering, koordinering og samhandling i forløp hos pasienter/brukere med sammensatte og komplekse behov er sentrale forskningsområder.

Noen av våre prosjekter

Våre forskningsgrupper