Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for samfunnsvitenskap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

professor Dr Philos, sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Visuelle kulturstudier
bjorn.arntsen@uit.no
+4777645637

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor sosiologi, kjønnstudier ISV
marit.aure@uit.no
+4777645622

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i Nordområdestudier, Barents Chair in Politics

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, Statsvitenskap
hilde.bjorna@uit.no
+4777644338

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
tone.bleie@uit.no
+4777625123

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
arild.buanes@uit.no
+4777620965

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

marcus.buck@uit.no
+4777645641

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i Visuell Antropologi
peter.crawford@uit.no
+4777644807

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstelektor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

thomas.enoksen@uit.no
+4777645604

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, sosiologi
sissel.eriksen@uit.no
+4777646217

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Instituttleder, (professor sosiologi)

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
anniken.forde@uit.no
+4777645464

Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Faglig koordinator MPA og MBA

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor Dr.philos., Emeritus sosiologi, Redaktør Sosiologisk Tidsskrift

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, sosiologi
roar.hagen@uit.no
+4777644334
D 0136

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

kia.k.hansen@uit.no
+4777644368

Institutt for samfunnsvitenskap


margrethe.haug@uit.no
+4777623221

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosialantropologi
jennifer.hays@uit.no
+4777644597

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Nestleder ISV, Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Koordinering og utvikling av studier
frank.holen@uit.no
+4777646174

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor emerita, Visuelle kulturstudier

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor II, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Kontorsjef
rita.johansen@uit.no
+4777644303

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent
rune.karlsen@uit.no
+4777620969

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i lederskap og organisasjon
rudi.kirkhaug@uit.no
+4777646504

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

mariia.kobzeva@uit.no
+4777644631

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
marc.lanteigne@uit.no
+4777644306

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat
anders.t.lind@uit.no
+4777646710

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat i statsvitenskap
alo036@post.uit.no
+4777623114

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap


stian.lonnum@uit.no
+4777645784

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Associate Professor of Social Anthropology

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
turid.moldenes@uit.no
+4777644679

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

tmo001@post.uit.no
+4777645961

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

ragnar.nilsen@uit.no
+4777645258

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
torill.nyseth@uit.no
+4777644372

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i sosialantropologi
bror.olsen@uit.no
+4777646188

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Rådgiver
mona.pettersen@uit.no
+4777644313

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i sosialantropologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

daniel.a.rod@uit.no
+4777644741

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosialantropologi
jon.schackt@uit.no
+4777644132

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
jonas.stein@uit.no
+4777646190

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat
beate.steinveg@uit.no
+4777620861

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Associate professor, Visual Anthropology
trond.waage@uit.no
+4777646247

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
kristin.woll@uit.no
+4777646562