Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for samfunnsvitenskap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sundhedssociologi, velfærd og kvalitative metoder
D 1036

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

professor Dr Philos, sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Visuelle kulturstudier
+4777645637

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777649101

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Instituttleder og professor i sosiologi og kjønnstudier ISV
+4777645622
SVHUM D 1030

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i Nordområdestudier, Barents Chair in Politics

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, Statsvitenskap
+4777644338

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
+4777625123

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620965

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450178

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i Visuell Antropologi
+4777644807

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstelektor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

Forskar 1183/Sosiolog
Alta, Btr. 1-2-3

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosiologi. Merittert underviser.
+4777646217

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

+4777644494

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Associate Professor in Social Anthropology

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, doktorgradskoordinator ISV
+4777645464

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor Dr.philos., Emeritus sosiologi, Redaktør Sosiologisk Tidsskrift

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, sosiologi
+4777644334
D 0136

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Timelønnet koordinator / Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC)

Institutt for samfunnsvitenskap


+4777623221

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosialantropologi
+4777644597

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i statsvitenskap, nestleder ved Institutt for samfunnsvitensap (ISV)

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Alta

Phd stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Koordinering og utvikling av studier
+4777646174

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor emerita, Visuelle kulturstudier

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor II, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777644631

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
+4777644306

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646710

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Sosiálaantropologiija vuosttas amanueansa

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
+4777644679

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645258

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

PhD stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i sosialantropologi
+4777646188

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat i organisasjon og ledelse

Institutt for samfunnsvitenskapInstitutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i sammenliknende politikk

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosialantropologi
+4777644132

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645813

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646190

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777058220
Campus Harstad

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Filmlærer og veileder, filmprosjektrådgiver

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, Visual Anthropology
+4777646247

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus

Professor II , Geopolitikk prosjektet