Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for samfunnsvitenskap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

professor Dr Philos, sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Visuelle kulturstudier
+4777645637

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777649101

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor sosiologi, kjønnstudier ISV
+4777645622

Institutt for samfunnsvitenskapInstitutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i Nordområdestudier, Barents Chair in Politics

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, Statsvitenskap
+4777644338

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
+4777625123

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620965

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645641

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosiologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i Visuell Antropologi
+4777644807

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstelektor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, sosiologi
+4777646217

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap


+4777644494

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Instituttleder, (professor sosiologi)

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
+4777645464

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Faglig koordinator MPA og MBA

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor Dr.philos., Emeritus sosiologi, Redaktør Sosiologisk Tidsskrift

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, sosiologi
+4777644334
D 0136

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777644368

Institutt for samfunnsvitenskap


+4777623221

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosialantropologi
+4777644597

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Nestleder ISV, Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Koordinering og utvikling av studier
+4777646174

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor emerita, Visuelle kulturstudier

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor II, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777644303

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent
+4777620969

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i lederskap og organisasjon
+4777646504

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777644631

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
+4777644306

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646710

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Associate Professor of Social Anthropology

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
+4777644679

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645961

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645258

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
+4777644372

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

PhD stipendiat

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i sosialantropologi
+4777646188

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i sosialantropologi

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, statsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor i sosialantropologi
+4777644132

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Mentor

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777649281

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777645813

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646190

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777620861

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Associate professor, Visual Anthropology
+4777646247

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646562

Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent