Bilde av Aure, Marit
Bilde av Aure, Marit
Institutt for samfunnsvitenskap marit.aure@uit.no +4777645622 0047 41240034

Marit Aure


Instituttleder og professor i sosiologi og kjønnstudier ISV

Stillingsbeskrivelse

Aure er instituttleder på Institutt for samfunnsvitenskap. Hun er også prosjektleder for ’Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration’ 2017-2022 (Cit-egration) finansier av BYFORSK - Norges forskningsråd, 2017-2021. Hun deltar i flere norske og internasjonale forskningsprosjekt. Marit Aure publiserer og redigerer publikasjoner i norske og internasjonale akademiske tidsskrift og bøker, fungerer som reviewer for vitenskapelige tidsskrift, og er intern og ekstern sensor på BA- og MA-nivå og opponent ved phd disputaser. Aures forskningsinteresser er migrasjon, integrasjon, flerkulturelle møteplasser, kultur og medvirkning, rekruttering av arbeidskraft, kjønn, likestilling, feminisme, regional utviling, stedsutvikling.


 • Marit Anne Aure, Darius Dauksas :
  Lines of Differentiation and Connection in Translocal Lithuanian Lives: Stories about the Norwegian Child Welfare Service
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Laura Assmuth, Marit Anne Aure, Marina Hakkarinen, Maria Siim Pihla :
  Translocal familyhood and Lifelines across Borders
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til den mangfoldige byen
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Marit Aure, Torill Nyseth, Britt Leandersen, Hakima Mabrour :
  Brobyggere i idretten? Aktivitetsguidene i Tromsø
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Rebekka Brox Liabø, Marit Aure, Anniken Førde :
  Hær e æ. Dramaturgi for demokrati
  Scandinavian Academic Press 2022 FULLTEKST / DOI
 • Marit Aure, Marianne A. Olsen :
  Å gjøre byen til sin Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst
  Scandinavian Academic Press 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  Søkelys på arbeidslivet 2022 ARKIV / DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde :
  Living With Difference – Interventions for Just Cities
  Nordic Journal of Migration Research 2021 ARKIV / DOI
 • Erika Anne Hayfield, Marit Aure, Stephanie Barille, Chad Farrel, Firouz Gaini, Siri Gerrard m.fl.:
  Migration and mobility
  2021
 • Marit Aure, Marsil Andjelov Al-Mahamid, Sirkka Seljevold :
  Å sy sammen – sammensyinger: fortellinger om broderiverksted og integrerende samhandling
  Universitetsforlaget 2021 DOI
 • Marit Aure, Marsil Andjelov Al-Mahamid :
  Stitching People Together: The Art of Cross-Cultural Encounters in an Embroidery Workshop
  Nordic Journal of Migration Research 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Gregory Taff, Marit Aure :
  Meeting Places and Integration: Participatory Mapping of Cross-Cultural Interactions in Norwegian
  Nordic Journal of Migration Research 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Laura Assmuth, Marit Anne Aure, Marina Hakkarinen, Pihla Siim :
  Migration and Families in East and North Europe. Translocal lifelines
  Routledge 2023 FULLTEKST
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Marit Anne Aure :
  Hvorfor rekrutterer ikke frivilligheten flere ledere med innvandringsbakgrunn?
  2023
 • Marit Anne Aure :
  Fra integrering til mangfold og forskjellstenkning
  2023
 • Marit Anne Aure :
  Dimensjonere, effektivisere, inkludere – perspektiver på arbeidskraft og kompetanse i fremtiden
  2023
 • Ida Drange, Marit Aure :
  Innledning
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2022 DOI
 • Marit Aure :
  Kan mangfold løfte filmklubbene? - ressurser og rekruttering
  2022
 • Marit Aure :
  Mangfoldsttenkning i jazzformidling
  2022
 • Marit Aure, Nihal Afana :
  Hvem hjelper hvem? Etablering av en aktivitet for kvinner med innvandrerbakgrunn.
  Nordnorsk debatt - Nordlys 08. mars 2022 FULLTEKST / PROSJEKT
 • Marit Aure, Hege Kristin Andreassen :
  Anti-gender and Democracy: the Istanbul Convention in Turkey and Norway
  2022
 • Marit Aure, Nihal Afana :
  Vil nå ut til sårbare flyktninger
  04. april 2022 FULLTEKST
 • Marit Aure :
  Min by? Stedstilknytning gjennom kulturarv og gatekunst
  2022 PROSJEKT
 • Marit Aure, Nihal Afana :
  En kvinne og to barn druknet. Prosjektet Medkvinner ble startet for å forhindre at slike tragedier skjer igjen
  Forskersonen.no 2022 FULLTEKST
 • Marit Aure :
  Medkvinner - noen foreløpige funn. Cit-egration
  2022
 • Marit Aure :
  Aktivitetsguide Bærekraftige mangfoldige byer.Innovasjon integrering
  2022
 • Rebekka Brox Liabø, Kristina Junttila, Marit Aure :
  Konferansemiddag og eritreisk kaffesermoni. parade, forestilling, performance, teknisk arr Marit Aure
  Retten til byen - mangfold, deltakelse og krysskulturelle møteplasser 2022
 • Kirsten Simonsen, Marit Aure :
  On ambigious concepts in integration research by Kirsten Simonsen, introduced by Marit Aure
  2022
 • Marit Aure :
  Fra integrering til mangfoldstenkning og forskjellsfellesskap
  2022
 • Marit Aure, Tomas Demetrio Ventura Lopez :
  Silent Sofa. Bærekraftige mangfoldige byer. Innovasjon i integrering, innlegg av Marit Aure, arrangør Tómas López
  2022
 • Marit Aure :
  Et utadrettet forskningsprosjekt som også skaper krysskulturelle møter. Presentasjon av Cit-egration.
  2022
 • Marit Aure, Maja Sojtaric :
  Boklansering: Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Introduksjon og presentasjon redaktør Marit Aure. Bokkommentar Maja Sojtaric
  2022
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 20. juli 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  2022
 • Marit Aure :
  MANGFOLD, RESSURSER OG REKRUTTERING I FRIVILLIGHETEN
  2021
 • Marit Aure :
  Gå ikke alene – Sammen lager vi kart og kompass!
  2021 FULLTEKST
 • Marit Aure, Laura Assmuth, Marina Hakkarainen, Maria Siim Pihla :
  Labor migration and translocal families: Mobile lives during the pandemic
  Baltic Rim Economies 16. juni 2021
 • Marit Aure :
  Hvorfor rekrutterer ikke frivillige organisasjoner flere ledere med minoritetsbakgrunn?
 • Marit Aure :
  Hvorfor skal politikere lytte til innspillene i Silent Sofa?
  2021 FULLTEKST
 • Marit Aure :
  "Deltakelse og demokrati. Hvorfor er dette viktig?"
  2021
 • Marit Aure :
  Nøding og sosial kapital
  2021 OMTALE
 • Marit Aure, Marsil Andjelov Al-Mahamid :
  Embroidery workshop/Broderiverksted
  2021 OMTALE
 • Marit Aure :
  Embroidery workshop: Stitching people together: the art of cross-cultural encounters
  2021 PROSJEKT
 • Torill Nyseth, Marit Aure :
  Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.
  2021 OMTALE
 • Marit Aure :
  "De broderte som påskudd for å bli kjent med nye folk". www.forskning.no
  14. juni 2021 FULLTEKST
 • Marit Aure :
  "Vi syr oss sammen, men er fortsatt, og vil forbli, forskjellige"
  2021
 • Marit Aure :
  "Et broderiverksted der du ikke lærer å sy", intervju publisert i UiTs nettside
  01. juni 2021
 • Marit Aure :
  Mangfoldstenkning: Frivilligheten som ressurs og inkluderingsarena
  2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Fremover 2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Kompetanse og forskningsområde
  Internasjonal migrasjon og integrering, mobilitet, flerkulturelle samfunn, arbeidsmigrasjon, arbeidskraftbehov, arbeidsliv, kjønn, kvinner, menn, likestilling, kvinner i ledelse, kvinner i STEM-fag,  flytteprosesser, kystsamfunn, frivillig arbeid, feministisk teori og metode, bolyst, stedsforskning og stedsutvikling.

  Undervisning

  SVF 1050 Samfunnsvitenskapelige metoder - kvalitative metoder 10 stp.

  SVF 3003 Kvalitative metoder

  SOS 1015 Internasjoanl migrasjon og integrasjon

  SVF - 8054  Philsophy of Science - Social Sciences

  SVF 2047/3047 - involved  in Politics of Mobilities and Migration