Ansatte – Institutt for samfunnsmedisin

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for samfunnsmedisin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Professor i helsetjenesteforskning
+4778450412

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


NAFKAM
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for samfunnsmedisin
Campus

Stipendiat
+4777644981

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forskningsadministrative tjenester

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


NAFKAM
Campus Tromsø

Seniorforsker NAFKAM
+4777644847

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i global helse og epidemiologi
+4777644844

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644860

Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
MH2

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
MH1 L10.221

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777645619

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644804

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Overingeniør ved Kjernefasilitet for biobank - UiT
+4777645610

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646309

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker Allmennmedisin
+4777649289

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent ISM

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620762

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Personalrådgiver tilknyttet befolkningsundersøkelser

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og faglig leder for Kvinner og kreft
+4777644820

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Førsteammenuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor Emeritus
+4777644823

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor, Allmennmedisinsk Forskningsenhet AFE Nord.

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Ukjent, Annet

Faglig leder og overlege

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i ernæringsepidemiologi

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker
+4777620825

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644786

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Prosjektleder

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i farmakoepidemiologi

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645567

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet/ Spes.rådgiver, forsker ved Arbeids-og miljømedisinsk avdeling, UNN, HF.

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644859

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645523

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator SAMINOR 3
+4777645489

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777646771

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Avdelingsleder

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor Helsetjenesteforskning

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777645360

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Leder for Tromsøundersøkelsen og RESTART-prosjektet

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777646668

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

NAFKAM
Campus Tromsø

Rådgiver

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Førsteammanuesis / ISM / Nasjonalt senter for distriktsmedisin / Allmennmedisinsk forskningsgruppe

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Leder Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Personalrådgiver

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus

+4777644982

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Forsker / Forskningsgruppeleder
+4777644342

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644829

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor, arbeidshelse
+4777646258

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4778450625
L55 - Hammerfest

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i epidemiologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Daglig leder EUTRO kjernefasilitet

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor i ernæring, Fagenhetsleder for forebygging og helsefremming
+4777644813

NAFKAM
Campus Tromsø

Rådgiver, NAFKAM

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Forskningsleder og førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker II

NAFKAM
Campus Tromsø

Rådgiver

NAFKAM
Campus Tromsø

Leder NAFKAM og professor i helsetjenesteforskning (KAM)
+4777645276

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Enhetsleder Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser ved ISM

NAFKAM
Campus Tromsø

+4777648377

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

stipendiat
+4777625199

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Tromsøundersøkelsen
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator Tromsøundersøkelsen 8

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor II

NAFKAM
Campus Tromsø

Seniorforsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow
+4777649110

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Forsker i postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777623348

NAFKAM
Campus Tromsø

Informasjonsrådgiver
+4777625192

Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor
+4777644815

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Researcher
+4777645467

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø

Informasjonssjef NAFKAM
+4777649196

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II i kardiologi

NAFKAM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Postdoktor i kreftepidemiologi

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777645520

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker og statistiker som jobber for Tromsøundersøkelsen

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777646717

Tromsøundersøkelsen
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor, Helseøkonomi og helsetjenesteforskning, Leder faggruppe for helsetjenesteforskning
+4777649162

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777644814

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Senioringeniør, statistikk/programmering
+4777646226

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644853

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777645928

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø

+4777645660

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


NAFKAM
Campus Tromsø

helsetjenesteforskning - alternativ behandling
+4777649282

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, biostatistikk

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777620846

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646352

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor dr. med.
+4777645351

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø

Professor NAFKAM

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

EUTRO
+4777645359

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Systemutvikler EUTRO

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646434

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644818

Senter for samisk helseforskning SSHFInstitutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Seniorkonsulent ved ISM og Verneombud ved ISM

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777620918

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Emneleder ERN-2010 Kommunikasjon, Psykologi og Praksis - 5 STP

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor
+4777623340

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777623339

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i epidemiologi, nestleder utdanning

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Instituttleder/Professor

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

PhD-stipendiat

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Forsker/post doktor, medisinsk antropolog

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Ukjent, Annet

Forsker
+4777625132
KARASJOK

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus

Senior forskningstekniker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker
+4777646977

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777645721

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777646594

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777646401

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

PhD-stipendiat

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Rådgjevar

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor allmennmedisin

Tromsøundersøkelsen
Campus Tromsø

Tromsøundersøkelsen, prosjektleder for den 8.datainnsamlingen "Tromsø8"
+4777645679

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker
KARASJOK

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent

NAFKAM
Campus Tromsø

Forsker I
+4777649286

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / ISM

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Senioringeniør

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


NAFKAM
Campus Tromsø

Førstekonsulent ved NAFKAM, NSDM & AFE

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Kontorsjef ISM
+4777645349
MH

Institutt for samfunnsmedisin


Særlig Interessert i helse- og samfunnsøkonomiske evalueringer innen helse og arbeid feltet, og integrasjon av kunnskap i praksis. Tverrsektorielle og/el. multidisiplinære intervensjoner er mitt nåværende forskningsfokus.

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Seniorrådgivar
+4777644822

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus

Seniorrådgiver med ansvar for kommunikasjon og samfunnskontakt tilknyttet Tromsøundersøkelsen
+4777644765

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Ph. D. Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i kreftepidemiologi

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


NAFKAM
Campus Tromsø

Senior Advisor - International Projects
+4777623118

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Associate professor
+4777645345

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644825

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644838

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777660256