Ansatte – Institutt for samfunnsmedisin

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for samfunnsmedisin

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Professor i helsetjenesteforskning
+4778450412

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forskningsadministrative tjenester

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø

Seniorforsker NAFKAM
+4777644847

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777644860

Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
MH2

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777645619

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644804

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644827

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777646309

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor II

NAFKAM
Campus Tromsø

+4777620817

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker Allmennmedisin
+4777649289

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent ISM

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777620762

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644820

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644823

Institutt for samfunnsmedisinInstitutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Ukjent, Annet

Faglig leder og overlege

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i ernæringsepidemiologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisinInstitutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644786

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Prosjektleder fase 1, Saminor 3

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Prosjektleder
+4777623352

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i farmakoepidemiologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644844

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Rådgiver/forsker, Medisin og Filosofi, Arbeids og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet
+4777646293

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

PhD-stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645523

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Rådgiver / Prosjektkoordinator SAMINOR 3
+4777645489

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645545

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777646771

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Avdelingsleder

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Seniorkonsulent
+4777644889

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus TromsøInstitutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777645360

Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø

+4777646702

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Leder av Tromsøundersøkelsen

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777646668

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Webrådgiver
+4777646636

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

NAFKAM
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Ansettelser ved instituttet

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin


+4777644887
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Tromsøundersøkelsen
Campus Tromsø

Forsker
+4777620718

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Forsker / Forskningsgruppeleder
+4777644342

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644829

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor, arbeidshelse
+4777646258

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777645021

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4778450625
L55 - Hammerfest

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i epidemiologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Daglig leder EUTRO kjernefasilitet

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644813

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Postdoktor

NAFKAM
Campus Tromsø

Rådgiver

NAFKAM
Campus Tromsø

Leder NAFKAM og professor i helsetjenesteforskning (KAM)
+4777645276

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Enhetsleder Forvaltningsenhet for befolkningsundersøkelser ved ISM

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

ph.d.-student systemepidemiologi
+4777625199

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Prosjektleder Rural health for peace

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor II

NAFKAM
Campus Tromsø

Seniorforsker

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Forsker i postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777620719

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777623348

NAFKAM
Campus Tromsø

Informasjonsrådgiver
+4777625192

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor
+4777644815

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Post doktor
+4777645467

NAFKAM
Campus Tromsø

Informasjonssjef
+4777649196

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II i kardiologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777620823

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i forebyggende medisin

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777646717

Institutt for samfunnsmedisinNasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777649162

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor, forskningsleder
+4777644814

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Senioringeniør, statistikk/programmering
+4777646226

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645928

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø

+4777645660

NAFKAM
Campus Tromsø

helsetjenesteforskning - alternativ behandling
+4777649282

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, biostatistikk

NAFKAM
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Rådgiver

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646352

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor dr. med.
+4777645351

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø

Professor NAFKAM

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

EUTRO
+4777645359

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Systemutvikler EUTRO

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Nestleder forskning ISM / Forsker
+4777646434

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i helseøkonomi
+4777644832

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644818

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisinInstitutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Emneleder ERN-2010 Kommunikasjon, Psykologi og Praksis - 5 STP

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777645512

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644834

NAFKAM
Campus Tromsø

Konsulent for prosjektet "Is there a need for the reporting of side effects (adverse events) of Complementary and Alternative Medicine (CAM) modalities in Norway?"

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor, nestleder AFE
+4777623340

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777623339

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Ph.d.-student

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Healthy Choices and the social gradient - WP5 healthy choices through better communication

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Forsker/post doktor, medisinsk antropolog

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Ukjent, Annet

Forsker
+4777625132
KARASJOK

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker
+4777646977

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Forsker og prosjektmedarbeider

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777646594

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis hematologi, Avdelingsleder Legeavdelingen, Medisinsk klinikk UNN

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor allmennmedisin

Tromsøundersøkelsen
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker
KARASJOK

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


PhD.-kandidat

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent

NAFKAM
Campus Tromsø

Forsker I (Research Professor)
+4777649286

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645048

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Senioringeniør

NAFKAM
Campus Tromsø

Informasjonsrådgiver

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Kontorsjef ISM
+4777645349
MH

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Økonomi
+4777644822

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i forebyggende helse

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Postdoktor
+4777644255

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645049

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i kreftepidemiologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor/ph.d student
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

NAFKAM
Campus Tromsø

Senior Advisor - International Projects
+4777623118

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645345

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644825

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644838

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777660256