Ansatte – Institutt for helse- og omsorgsfag

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for helse- og omsorgsfag

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Rådgiver

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

ADM

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat
+4777058288

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieadministrasjonen

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor på Master i helsesykepleie

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Daglig leder, førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

+4778450626

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

+4777645294

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder bachelorprogrammet i paramedisin
+4777646966

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660688

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Hammerfest

Seniorkonsulent

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660626

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777646242

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Studieprogramleder for Master i sykepleie som har fem studieretninger. Herunder anestesi-, barn-, intensiv-,kreft og operasjonssykepleie
+4777660710

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Førstelektor, bachelorutdanningen i sykepleie
+4777625113

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

+4777058254
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

+4777646968

Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Master i sykepleie

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Postdoktor
MH2

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Dosent
+4777660637

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

+4778450309

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, fagansvarlig for Master i helsefaglig utviklingsarbeid

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor II
B2.957A

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i helsefag

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Professor emerita

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Jordmorfag. Undervisning. Emneledelse.
+4777660635

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i helsefag
+4777660762

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

PhD Stipendiat
+4777646234
MH Vest U11.331

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Sykepleierutdanningen, Campus Hammerfest
+4778450636
L55 - Hammerfest

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Førsteamanuensis: Ansvarlig for videreutdanning om vold i nære relasjoner og videreutdanning om rus og psykisk helse
+4776966181

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, IHO/ faglig leder Fit Futures, ISM
+4777646409

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777645773

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Bachelor Sykepleie
+4776966148

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Universitetslektor. Master i sykepleie.

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstekonsulent ved Institutt for helse og omsorgsfag IHO

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660677

Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Ph.D. stipendiat, Masterprogram i helsefag, studieretning helsesykepleie

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor, Bachelor sykepleie. 2 studieenhet

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645944

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Prodekan utdanning

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058305
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777644836

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Professor i sykepleie ved Master i sykepleie.
+4777660242

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Assisterende instituttleder Bsc i sykepleie Harstad
Campus Harstad

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660704

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

+4777644583

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777649271

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslektor sykepleierutdanning, Campus Hammerfest
L55 - Hammerfest

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor, internasjonal koordinator

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Fysioterapi Bsc
Campus

+4777645255

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058340
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Samisk sykepleierutdanning i Kautokeino
Campus Ukjent, Annet


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Instituttleder/professor
+4777620718

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder ergoterapeututdanningen
+4777645901

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor. Fagansvarlig, Master i helsesykepleie.
+4777644880

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Studieleder Bsc i sykepleie Hammerfest
L55 - Hammerfest

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Kirkenes

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Bachelor sykepleie
+4776966399

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Postdoktor

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660705

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777625116

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad

Radiografi Bsc
Campus Tromsø

+4777660399

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Sykepleie Bsc i Hammerfest
+4778450366

Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Dosent
+4777660696

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660645

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder/førstelektor radiografi, IHO

Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Stipendiat

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645997

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777645470

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslektor og praksiskoordinator
+4778450637
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Eksamensteamet IHO
+4777649170

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Assisterende instituttleder Bsc sykepleie Narvik/Universitetslektor
+4776966204
C5400

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø

+4777660681

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Lektor
Havnegata 5 385

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Samisk sykepleierutdanning i Kautokeino
Campus Ukjent, Annet


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor, PhD, ansatt i 1/2 stilling ved Masterutdanning i Sykepleie og i 1/2 stilling ved Masterutdanning og Phd i helsefag, program Aldring og Geriatrisk Helsearbeid

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Personalrådgiver ved IHO

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleiar master i jordmorfag

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Studieprogramleder sykepleierutdanningen Harstad
+4777058367

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Forsker
+4777660332

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Assisterende instituttleder bsc sykepleie Finnmark/Universitetslektor
268

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Sykepleie, IHO Hammerfest
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø

+4777646367

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660473

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777646235

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og lærer på masterprogrammet i helsesykepleie/ leder forskningsgruppen Liv og livsmot
+4777660725

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

1. amanuensis

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Bachelorutdanningen i sykepleie campus Tromsø

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

+4777644239

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058149

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Studieleder etter- og videreutdanninger / Studieledelse, forskning og undervisning
+4776966161

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777645025

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Harstad

Professor i intensivsykepleie
+4777058285
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Seniorkonsulent
+4777660658

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Sykepleie Bachelor i Narvik

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Universitetslektor

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Universitetslektor

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor, bachelor i sykepleie, campus Tromsø

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Universitetslektor ved Master i sykepleie, studieretning intensiv
+4777625207
MH2 U11.342

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777660288

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik

Studiekonsulent, Eksamensteamet IHO
+4776966602

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Master i Sykepleie- studieretning barnesykepleie
+4777644403

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor/Stipendiat

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieadm.

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645903

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660714

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Professor
+4776966239

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Professor i helsevitenskap på IHO,Hammerfest. Forskningsgruppeleder;Rural and Remote Nursing.
+4778450628

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor, Institutt for helse- og omsorgsfag
+4777645907

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Desentralisert sykepleie i Alta
Campus Alta


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Ansvalrig for Internasjonaliseringsarbeid ved Institutt for Helse- og omsorgsfag (IHO)

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Harstad

Førsteamanuensis master i sykepleie, ABIOK og sykepleiefaglig fordypning, Institutt for helse og omsorgsfag UiT Tromsø

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis ved jordmorutdanningen

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Underviser på grunnutdaningen i sykepleie, andre studieår.

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder ved bachelorprogrammet i fysioterapi

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Stipendiat

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

+4778450645

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i helsevitenskap
MH2 U11.336

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Dosent/forskningsgruppeleder
+4777625154
Sjøvegan helsesenter

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Studieleder Bsc desentralisert sykepleie / Universitetslektor
+4777625150
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058293
Campus Harstad

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Nestleder utdanning / Universitetslektor

Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor, radiografutdanningen

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

+4778450639

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Assisterende instituttleder sykepleie IHO / Førstelektor

Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor/Assistant professor
+4777660692

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777645910

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777645913

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfagInstitutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

Seniorrådgiver, faggruppeleder
+4777058159

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i psykisk helsearbeid/ forskningsgruppeleder
+4777660669

Radiografi Bsc
Campus


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgr. for helsefaglig profesjonsutd.
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777660720

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieadministrasjon
+4777645402

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Fagansvarlig studieretning anestesisykepleie, Master i sykepleie

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Postdoktor ved Senter for Omsorgsforskning Nord
+4777644741

Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Førsteamanuensis ved bachelorprogrammet i sykepleie campus Tromsø

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
+4776966107

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660632

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø


Førsteamanuensis
+4777645281

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Ukjent, Annet


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Undervisning
+4777660740

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

1. amanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Førstelektor

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058280

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

+4776966630

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

USHT-veileder for USHT Finnmark og USHT Samisk
+4777646618

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777646236

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Universitetslektor for Bachelor i sykepleie
+4776966258

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777625152

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslektor. Campus-Hammerfest.

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslektor
+4777660651

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor/ Jordmorfag

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i fysioterapi
+4777660615

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
+4777058129

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777625151
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik

Rådgiver/faggruppeleder for eksamensteam ved Institutt for helse- og omsorgsfag
+4776966130

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777644931

Institutt for helse- og omsorgsfagInstitutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor, Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660791

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Prodekan forskerutdanning og praksis

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

+4777644993

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660650

Forskningsgr. for liv og livsmot
Campus Tromsø

+4777645107

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Professor i psykisk helsearbeid
+4776966374

Sykepleie Bsc i Tromsø


Universitetslektor sykepleierutdanningen campus Tromsø

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

+4777645945

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest

Forskningsgr. for innovasjon i helsefaglig prof.utøv.
Campus Tromsø

+4777646411

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777660689

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Universitetslektor IHO

Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

+4777660646

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor emerita

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleder for masterprogrammene i helsefag
+4777660265

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Studieleder Bsc i sykepleie Narvik
+4776966134

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058380