Ansatte – Institutt for helse- og omsorgsfag

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for helse- og omsorgsfag

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

ADM

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

e.pedersen@uit.no
+4777660314

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat
line.alvestad@uit.no
+4777058278
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieadministrasjonen

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslektor
per.g.arnesen@uit.no
+4778450614
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

tone.c.aronsen@uit.no
+4777058218

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

rådgiver (bachelor i Paramedisin og master i telemedisin og e-helse)
judy.au@uit.no
+4777620889

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

stipendiat
maria.bakland@uit.no
+4777645463

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

maud.barstad@uit.no
+4778450626

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

runar.berglund@uit.no
+4777645294

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

lena.y.bjerkmo@uit.no
+4777644739
MH2

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgr. senter for omsorgsforskning nord
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

may.b.bruun@uit.no
+4777058294
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
stefan.bye@uit.no
+4777660688

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Hammerfest

Førstekonsulent
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
ase.bardsen@uit.no
+4777660626

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

randi.borresen@uit.no
+4777660710

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor, bachelorutdanningen i sykepleie
nina.cheetham@uit.no
+4777625113

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

anne.clancy@uit.no
+4777058254
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteam
elin.damsgard@uit.no
+4777646216

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Bachelor sykepleie

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Studieleder
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
arne.eek@uit.no
+4777660607

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleder radiografi/ dosent
helen.egestad@uit.no
+4777660637

Samisk sykepleierutdanning i Kautokeino
Campus Ukjent, Annet


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Bistilling i e-helse ved Institutt for helse og Omsorgsfag.

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Jordmorfag. Undervisning. Emneledelse.
heidi.elvemo@uit.no
+4777660635

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i helsefag
nina.emaus@uit.no
+4777660762

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Sykepleierutdanningen, Campus Hammerfest
janne.i.engnes@uit.no
+4778450636
L55 - Hammerfest

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

liss.t.eriksen@uit.no
+4778450638
L55 - Hammerfest

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

trond.eriksen@uit.no
+4776966181

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Bachelor Sykepleie
anne.s.evju@uit.no
+4776966148

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor. Master i sykepleie.

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
ashild.fause@uit.no
+4777660657

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

linda.finnsto@uit.no
+4777660677

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor, Masterprogram i helsefag, studieretning helsesykepleie

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

tone.glad@uit.no
+4777058354
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor
anne.gretland@uit.no
+4777660694

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor / PhD kandidat

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleder

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

solrunn.hansen@uit.no
+4777644836

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor / Studieleder bachelor i paramedisin

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

tove.a.hanssen@uit.no
+4777660242

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

marit.e.harr@uit.no
+4777058257
Campus Harstad

Forskningsgr. senter for omsorgsforskning nord
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
kjellaug.hauan@uit.no
+4777660704

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Leder Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor, sykepleieutdanningen

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor
nils.henriksen@uit.no
+4777644859

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

mari.hepo-oja@uit.no
+4777644583

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

thomas.holand@uit.no
+4777058340
Campus Harstad

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

førstelektor, sykepleie campus Hammerfest
L55 - Hammerfest

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Kirkenes

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
MH2

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Bachelor sykepleie
mona.l.hogbakk@uit.no
+4776966399

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
unni.igesund@uit.no
+4777660705

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

oddny.igland@uit.no
+4777660618

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslærer

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Klasseleder 3. studieår, campus Hammerfest
L55 - Hammerfest

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad

Forskningsgr. senter for omsorgsforskning nord
Campus Tromsø

Postdoktor
MH2

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

linda.m.jansen@uit.no
+4778450609
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

linda.m.jensen@uit.no
+4778450647
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Dosent
rita.jentoft@uit.no
+4777660696

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
cato.johansen@uit.no
+4777660645

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

maren.johnsen@uit.no
+4777645470

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslektor og praksiskoordinator
nina.johnsen@uit.no
+4778450637
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor
lone.jorgensen@uit.no
+4777646443

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

nina.kaarbo@uit.no
+4776966204
E2041

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Fagansvarlig/ Førstelektor
anne.karlsen@uit.no
+4777660627

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

juergen.kasper@uit.no
+4777660754

Samisk sykepleierutdanning i Kautokeino
Campus Ukjent, Annet


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Phd, ansatt ved Masterutdanning i Sykepleie og Masterutdanning i Aldring og Geriatrisk Helsearbeid

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleiar master i jordmorfag

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Sykepleie, IHO Hammerfest
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleder, universitetslektor
kirsti.i.kuosa@uit.no
+4777660473

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor/ fagansvarlig fra 1. februar 2020
hilde.laholt@uit.no
+4777660725

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

1. amanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Stipendiat

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

lincoln.leeder@uit.no
+4777644239

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Alta

christian.lier@uit.no
+4778450248

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Studieledelse, forskning og undervisning
ole.g.lillevik@uit.no
+4776966161

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

ranveig.lind@uit.no
+4777058285
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstekonsulent
evy.lindberg@uit.no
+4777660658

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor v/bachelorutdanningen i Radiografi
laila.lindgard@uit.no
+4777660654

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

jonas.linkas@uit.no
+4776966177

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

marianne.lund@uit.no
+4777660288

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
eva.maki@uit.no
+4777660703

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
var.mathisen@uit.no
+4777660714

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Undervisning
leon.mcclusky@uit.no
+4776966239

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

1.amanuensis på Campus-Hammerfest. Forskningsgruppeleder;Rural and Remote Nursing.
grete.mehus@uit.no
+4778450628
L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Desentralisert sykepleie i Alta
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
siri.moe@uit.no
+4777645265

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Seniorkonsulent
anne.g.morkved@uit.no
+4777644861

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Underviser på grunnutdaningen i sykepleie, andre studieår.

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Ansvar for første studieår ved fysioterapeututdanningen

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
gunn.nilsskog@uit.no
+4777660712

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Dosent/forskningsgruppeleder
bente.norbye@uit.no
+4777625154
Sjøvegan helsesenter

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleder, universitetslektor
catrine.norvik@uit.no
+4777625150
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Forskningsgr. for liv og livsmot
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

carina.nygard@uit.no
+4777058293
Campus Harstad

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleder

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor, radiografutdanningen

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

anita.nytra@uit.no
+4777058305
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Konst. Studieleder

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Ass. instituttleder
linda.a.okstad@uit.no
+4778450639

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor, Assisterende instituttleder sykepleie IHO

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
marianne.olsen@uit.no
+4777660692

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

trude.perander@uit.no
+4777058159
Havnegata 5-7 252B

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i psykisk helsearbeid/ forskningsgruppeleder
gunn.pettersen@uit.no
+4777660669

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Sykepleierutdanningen campus Narvik

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

matias.rasi@uit.no
+4777660720

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

lene.roti@uit.no
+4777660287

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, bachelorutdanningen i sykepleie

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
marthe.rognmo@uit.no
+4776966107

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
gorild.schmidt@uit.no
+4777660632

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Praksiskoordinator og undervisning
gry.skogheim@uit.no
+4777660740

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor ved Fysioterapeututdanningen, UiT Tromsø Arktiske Universitet
hege.solgard@uit.no
+4777660641

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

ann.k.solsvik@uit.no
+4777058236

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor Master i sykepleie studieretning anestesisykepleie
rita.stenseth@uit.no
+4777660663

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

tove.stordal@uit.no
+4778450612
L55 - Hammerfest

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

carola.svens@uit.no
+4776966106

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
marit.sorvoll@uit.no
+4777625152

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslærer
camilla.thelle@uit.no
+4777660651

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor/ Jordmorfag

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

rolf.thorsen@uit.no
+4777058328
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i fysioterapi
gyrd.thrane@uit.no
+4777660615

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik

Dosent , forskningsleder

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

Studiekonsulent
b.torsteinsen@uit.no
+4777058129
Havnegata 5-7 252A

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor
jorunn.tunby@uit.no
+4777645852

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
nina.tvedten@uit.no
+4777660758

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

may.w.undheim@uit.no
+4777625151
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieadministrasjon
trygve.valnes@uit.no
+4777625110

Forskningsgr. senter for omsorgsforskning nord
Campus Tromsø

kristin.voie@uit.no
+4777660722

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

ger.wackers@uit.no
+4776966339

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
ingrid.waldahl@uit.no
+4777660791

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Assisterende Instituttleder

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor
trond.wiesener@uit.no
+4777660650

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Professor i psykisk helsearbeid
lena.w.gustin@uit.no
+4776966374

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Høgskolelærer sykepleierutdanning, Campus Hammerfest
L55 - Hammerfest

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstelektor
beate.ytreberg@uit.no
+4777660689

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

lene.a.asli@uit.no
+4777660646

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Prodekan utdanning

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieleder for masterprogrammene i helsefag
lars.oie@uit.no
+4777660265

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Seniorkonsulent
gerd-may.oien@uit.no
+4777660603

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Studieleder, bachelor i sykepleie
lisa.oien@uit.no
+4776966134

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø