Ansatte – Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Dechevski / Dechevsky, Lubomir Todorov

Professor i anvendt matematikk / Æres leder for forskningsgruppen Simuleringer
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Levoll-Steen, Casper Andrè


Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Dadman, Shayan

Stipendiat
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Løyning, Terje Brinck


Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Danielsen, Asbjørn

Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Schuchter, Arthur


Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Næsje, Frode

Universitetslektor
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Lukkassen, Dag

Professor
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Safarpour, Faraz Kanafi


Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Meidell, Annette

Professor
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

1-10 av 45 | Neste 10 Siste 5