Ansatte – Det helsevitenskapelige fakultet

Tilbake til enheten

Ansatte Det helsevitenskapelige fakultet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645884

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646486

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

+4777058156

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Computational Pharmacology, Research Group
Campus Tromsø

Computational Pharmacology
+4777646165
FARM F4. 214

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777625250

Barns utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645343

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Professor i helsetjenesteforskning
+4778450412

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Rådgiver

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, spesialpedagog. Leder forskergruppe forebyggende og helsefremmende tiltak.
+4777645878

Fakultetsledelsen ved Helsefak
Campus Tromsø

Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet
+4777645912

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Forsker, UNN

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646582

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777660470

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Professor, Instituttleder IKO
Tannbygget 4.048

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

+4777645147

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

ADM

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

ADM

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forskningsadministrative tjenester

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Universistetslektor/Stipendiat

NAFKAM
Campus Tromsø

Seniorforsker NAFKAM
+4777644847

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

+4777623378

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Folkehelseinstituttet

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777645268
E1.307

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644844

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Avdeling for komparativ medisin

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / Faggruppeleder

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

+4777646667

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieadministrasjonen

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Svalbard, Annet

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Postdoktor i translasjonell kreftforskning

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644860

Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Postdoktor
+4777648352
U7.230

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, daglig leder Senter for omsorgsforskning Nord

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Faggruppeleder og seniorrådgiver for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering ved Helsefakultetet.

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
MH2

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskerlinjestudent

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

MH2 L08.373

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

PhD-student

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
MH1 L10.221

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Group Leader and NCMM Young Associate Investigator
+4777620841

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Professor
+4777649234

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Ph.D Student at UiT

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Førstekonsulent
+4777058391
S308

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Rådgiver
+4777058162

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777645619

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644804

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Professor II

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646836

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

+4778450626

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Formidlingstjenester

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II - Reproduktiv biologi

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

MH2 L9.128

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450161

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regional etisk komité
Campus Tromsø

+4777645507

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777646309

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis 2 / Fagansvarlig gerodontologi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor II

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Leder/Førsteamanuensis
+4777645482

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644677

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644648

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologiSeksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

+4777645294

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis (II)

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

PhD Stipendiat

Ergoterapi BscInstitutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis Helsepsykologi
+4777646323

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat
Campus Harstad

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker Allmennmedisin
+4777649289

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent ISM

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620762

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

+4777646706

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Kardiovaskulær forskningsgruppe IKM

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regional etisk komité
Campus


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for psykologi


Førstemanuensis
+4777644346

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin


Professor emeritus

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Nestleder utdanning

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450137

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for medisinsk biologi
Campus

Avdelingsingeniør

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for klinisk medisin
Campus


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644681
MH L7.221

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisinInstitutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i kjeve-og ansiktsradiologi
TANN 4.098

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og Leder for HelPed
+4777644542

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og faglig leder for Kvinner og kreft
+4777644820

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Førsteammenuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder bachelorprogrammet i paramedisin
+4777646966

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

HMS-rådgiver
+4777645455

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644823

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor, Allmennmedisinsk Forskningsenhet AFE Nord.

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Ukjent, Annet

Faglig leder og overlege

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Forskningsgruppe i nevrobiologi
Campus Tromsø

+4777620720

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i ernæringsepidemiologi

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Proteomics and Metabolomics Core Facility
Campus Tromsø

Senioringeniør/ Proteomikk Massespektrometri

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
+4777625106
FARM F4.210E

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Instituttleder IPS
+4777645874

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777646508

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Prosjektrådgiver for Institutt for medisinsk biologi
+4777645295

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor/overlege i patologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Translational Vascular Research GroupInstitutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660688

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Hammerfest

Seniorkonsulent

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660626

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777646242

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Studieleder master i sykepleie
+4777660710

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Programkoordinator IKO/Studieprogramleder Master i odontologi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis ved Pediatrisk Forskningsgruppe

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør - forskning og innovasjon

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777620825

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Førstelektor, bachelorutdanningen i sykepleie
+4777625113

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644786

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskapInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Studieprogramleder Bachelor og årsstudium Idrett, Campus Alta

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

+4777058254
Campus Harstad

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Professor
+4777646776

Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Postdoktor forsker

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Prosjektleder fase 1, SAMINOR 3

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Studieleder Enhet for legeutdanning

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645456

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
+4777620951

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Stipendiat
+4777058103

Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777660306
MH2 L09.370

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø

PhD candidate

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

+4777646968

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Prosjektleder
+4777623352

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver
+4777644147

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø


Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

+4777058348
Campus Harstad

Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Master i sykepleie

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskningstekniker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
+4777625148

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis (20%)

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

+4777645650

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Studieleder Bsc i sykepleie Hammerfest
L55 - Hammerfest

Regional etisk komité
Campus Tromsø

seniorrådgiver

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Dosent
+4777660637

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i farmakoepidemiologi

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis/Fagenhetsleder i revmatolog
+4777625184

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Daglig leder , Kjernefsilitet for Avansert Mikroskopi (KAM)

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

+4778450309

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor emeritus

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Chief engineer
+4777645257
MH-bygget L7.213

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor II
B2.957A

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i helsefag

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777646406

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Jordmorfag. Undervisning. Emneledelse.
+4777660635

Ortopedi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin
+4777646891

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i helsefag
+4777660762

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

PhD Stipendiat
+4777646234
MH Vest U11.331

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777645879

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Sykepleierutdanningen, Campus Hammerfest
+4778450636
L55 - Hammerfest

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Doktorgradsstipendiat
+4778450102

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Ph.d.-student

Klinisk ernæring
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for vernepleie
Campus Harstad


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet/ Spes.rådgiver, forsker ved Arbeids-og miljømedisinsk avdeling, UNN, HF.

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

+4776966181

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

PhD-stipendiat

Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis IHO/ daglig leder Fit Futures 3, ISM
+4777646409

Institutt for vernepleie
Campus Tromsø

+4777058134

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitets lærer/mentor i De Utrolige Årene
+4777649250

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Molekylær kreftforskningsgruppe, IMB
+4777645396

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Bachelor Sykepleie
+4776966148

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Universitetslektor. Master i sykepleie.

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

PhD student

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstekonsulent ved Institutt for helse og omsorgsfag IHO

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660657

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Smedgata S224

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø

Post doktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646834

Institutt for medisinsk biologiStem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

PhD Student
+4777646577
MH øst

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø

Forsker

Medisinsk biokjemi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

1. amanuensis akuttmedisin, Institutt for klinisk medisin

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator SAMINOR 3
+4777645489

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660677

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Ph.D. stipendiat, Masterprogram i helsefag, studieretning helsesykepleie

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor, Bachelor sykepleie. 2 studieenhet

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor i forskningsgruppen for Drug Transport and Delivery
+4777646169

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi


+4777649224
TEO-H5 5.527

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645545

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

MH2 L09 367

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777646656

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777645630

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645944

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Universitetslektor
+4777058306

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777646771

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Avdelingsleder

Medisinsk biokjemi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645861

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777646410

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
FARM F2. 107

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

+4778450364

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor - Leder Forskningsgruppe Helsepsykologi

Klinisk og eksperimentell odontologi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Alta


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Stipendiat, Biomolekylær og strukturkjemi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor i fysiologi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777646376
MH2 U11.345

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Klinisk farmasi
+4777645883
FARM F4. 102

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644666

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Alta


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Seksjonsleder ved enhet for legeutdanning
+4777645990

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

+4777058318
Campus Harstad

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644191

Institutt for medisinsk biologi
Campus


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forsker

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Aldring, atferd og demens
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi/nevropsykolog

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777645360

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Prodekan utdanning

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Prodekan utdanning

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

+4777645828
MH2

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor i biokjemi

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645948

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660694

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777644063

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Ph.D. student

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Leder Tromsøundersøkelsen og forskningsprosjektene "Sunne valg for alle" og "RESTART"

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førstamanuensis i hud- og veneriske sykdommer

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777646668

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777646825

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Proteomics and Metabolomics Core Facility
Campus Tromsø

Overingeniør

Enhet for legeutdanning
Campus Hammerfest

Rådgiver for Finnmarksmodellen, Enhet for legeutdanning

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Aldring, atferd og demens
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645989

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Tannlege, Spesialist i periodonti og Nestleder for utdanning ved IKO

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Simulering og ferdighetsøving

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II
+4777649125
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
MH

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777625183

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Alta


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058305
Campus Harstad

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og praksiskoordinator
FARM F4. 220

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor emerita
+4777644858

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Statistiker/Førstelektor

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Ortopedi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskningsassistent

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Kontorsjef
Smedgata S305

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777649192

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777645368

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologiInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
FARM F4.210A

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Professor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777644836

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor. DVM. PhD.
+4777644890

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646160

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777645925

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Associate professor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

+4777660242

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Assisterende instituttleder Bsc i sykepleie Harstad
Campus Harstad

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

+4777623379

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Tjenestestøttekoordinator

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660704

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645069

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Harstad


Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Leder Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777620915

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777646661
MH-bygget

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058260

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777646281

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660238
MH-bygget U7.226

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777649271

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Personalrådgiver

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Høgskolelærer sykepleierutdanning, Campus Hammerfest
L55 - Hammerfest

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

+4777644583

Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777648363

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Barns utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646368

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777623138

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor, internasjonal koordinator

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor II
+4777646653
FARM F4. 222

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø

Senioringeniør. Verneombud ved Institutt for Farmasi.
+4777646233

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058340
Campus Harstad

Forskningsgruppe i kommunikasjon, atferd og samfunnsodontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649115

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645487

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i forskningsgruppen for barne- og familievern

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

seniorrådgiver, prosjektkontoret
+4777645586

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Høgskolelærer/øvingslærer

Samisk sykepleierutdanning i Kautokeino
Campus Ukjent, Annet


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Prosjektmedarbeider, utvikling av eHelseverktøy

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Førstkonsulent
+4777058322

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
+4777646775

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Instituttleder, Institutt for helse- og omsorgsfag (professor i helsefag, PhD, MSc, CRNA, RN)
+4777620718

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder ergoterapeututdanningen
+4777645901

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

PhD Student

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777644880

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645450
MH L7 .217C

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Forskningskoordinator

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

førstelektor, sykepleie campus Hammerfest
L55 - Hammerfest

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644988

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Kirkenes

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Forsker / Forskningsgruppeleder
+4777644342

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Bachelor sykepleie
+4776966399

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

+4777646619

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Undervisning, forskning

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644829

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660705

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor, arbeidshelse
+4777646258

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat i psykologi

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777625116

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

rådgiver
+4777645021

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø