Ansatte – Det helsevitenskapelige fakultet

Tilbake til enheten

Ansatte Det helsevitenskapelige fakultet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overlege, Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645884

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646486

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Universitetslektor, vernepleier og vara verneombud ved instituttet for vernepleie
+4777058156

Institutt for medisinsk biologiInstitutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Computational Pharmacology, Research Group
Campus Tromsø

Computational Pharmacology
FARM F4. 214

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777625250

Barns utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645343

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Professor i helsetjenesteforskning
+4778450412

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Rådgiver

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, spesialpedagog. Leder forskergruppe forebyggende og helsefremmende tiltak.
+4777645878

Fakultetsledelsen ved Helsefak
Campus Tromsø

Fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet
+4777645912

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777660518
ADM B 213

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646582

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777660470

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for samfunnsmedisin
Campus

Stipendiat
+4777644981

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Professor, Instituttleder IKO
Tannbygget 4.048

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645147

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

ADM

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

ADM

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forskningsadministrative tjenester

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat
+4777058288

NAFKAM
Campus Tromsø

Seniorforsker NAFKAM

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Folkehelseinstituttet

Institutt for klinisk medisin
Campus


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777645268
E1.307

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Avdeling for komparativ medisin

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver / Faggruppeleder

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Campus Harstad

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

+4777646667

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Studieadministrasjonen

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor på Master i helsesykepleie

Idrettshøgskolen
Campus Svalbard, Annet

Førstelektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor i onkologi og palliativ medisin

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644860

Medical Humanities, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Daglig leder, førsteamanuensis

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Rådgiver for profesjonsstudiet i medisin 6. studieår

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Samfunnsmedisin, sosialmedisin

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
MH2

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Fagenhetsleder fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege, professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus

Stipendiat

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Stem Cell Aging and Cancer Research Group
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

PhD-stipendiat

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

MH2 L08.373

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
MH1 L10.221

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Professor
+4777649234

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Ph.D Student at UiT

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Rådgiver
+4777058162

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777645619

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Harstad


NAFKAM
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Professor II

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for klinisk medisin
Campus


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777646836

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Overingeniør ved Kjernefasilitet for biobank - UiT
+4777645610

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

+4778450626

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Idrettshøgskolen
Campus Alta

+4778450161

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646309

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis 2 / Fagansvarlig gerodontologi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor II

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Leder / Førsteamanuensis
+4777645482

Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644677

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644648

Institutt for medisinsk biologiSeksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

+4777645294

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis (II)

Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

PhD Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis Helsepsykologi
+4777646323

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Stipendiat
Campus Harstad

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker Allmennmedisin
+4777649289

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Studiekonsulent ISM

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620762

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Personalrådgiver tilknyttet befolkningsundersøkelser

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

+4777646706

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Kardiovaskulær forskningsgruppe IKM

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regional etisk komité
Campus


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for psykologi


Førstemanuensis
+4777644346

Institutt for klinisk medisin


Professor emeritus

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Nestleder utdanning

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Universitetslektor
+4778450137

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for medisinsk biologi
Campus

Avdelingsingeniør

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for klinisk medisin
Campus


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644681
MH L7.221

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i kjeve-og ansiktsradiologi
TANN 4.098

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og Leder for HelPed
+4777644542

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk odontologi
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og faglig leder for Kvinner og kreft
+4777644820

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Førsteammenuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder bachelorprogrammet i paramedisin
+4777646966

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

HMS-rådgiver
+4777645455

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor Emeritus
+4777644823

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Universitetslektor
Campus Harstad

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor, Allmennmedisinsk Forskningsenhet AFE Nord.

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Ukjent, Annet

Faglig leder og overlege

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Forskningsgruppe i nevrobiologi
Campus Tromsø

+4777620720

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i ernæringsepidemiologi

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Proteomics and Metabolomics Core Facility
Campus Tromsø

Senioringeniør/ Proteomikk Massespektrometri

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
+4777625106
FARM F4.210E

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Instituttleder IPS
+4777645874

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777646508

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor/Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Translational Vascular Research Group
Campus Tromsø

Førsteamanuesis
+4777625104

Institutt for klinisk medisin
Campus


Translational Vascular Research GroupInstitutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660688

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Hammerfest

Seniorkonsulent

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660626

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Stipendiat ved Institutt for Farmasi

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

+4777646242

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Studieprogramleder for Master i sykepleie som har fem studieretninger. Herunder anestesi-, barn-, intensiv-,kreft og operasjonssykepleie
+4777660710

Institutt for klinisk odontologi
Campus


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

PhD Fellow

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis ved Pediatrisk Forskningsgruppe

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør - forskning og innovasjon

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Forsker
+4777620825

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Førstelektor, bachelorutdanningen i sykepleie
+4777625113

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644786

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Ph.D.-stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Studieprogramleder Bachelor og årsstudium Idrett, Campus Alta

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

+4777058254
Campus Harstad

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Prosjektmedarbeider, Levende Campus

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap
Campus Tromsø

Professor
+4777646776

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Klinisk ernæring
Campus Tromsø

Universitetslektor i ernæring

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis 2
+4777625232

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645456

Institutt for klinisk medisinInstitutt for psykologi
Campus Tromsø

Rådgiver for bachelor og master i psykologi
+4777620951

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Stipendiat
+4777058103

Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777660306
MH2 L09.370

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Stipendiat-Thrombosis Research Center

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Professor II

Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø

PhD candidate

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

+4777646968

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Prosjektleder

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver
+4777644147

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Universitetslektor / kullkoordinator
+4777058348
Campus Harstad

Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Førsteamanuensis. Master i sykepleie

Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskningstekniker

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø

Postdoktor
MH2

Institutt for klinisk medisin
Campus


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
+4777625148

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis (20%)

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest

Regional etisk komité
Campus Tromsø

seniorrådgiver

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Dosent
+4777660637

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i farmakoepidemiologi

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstekonsulent

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i global helse og epidemiologi
+4777644844

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Fagenhetsleder i revmatolog, overlege revmatologi, PhD, førsteamanuensis.
+4777625184

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Daglig leder , Kjernefsilitet for Avansert Mikroskopi (KAM)

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

+4778450309

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor emeritus

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Leder UiTs Flekisibiliseringsprosjekt. Emneleder Hel-0700

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor emeritus

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Chief engineer
+4777645257
MH-bygget L7.213

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, fagansvarlig for Master i helsefaglig utviklingsarbeid

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor II
B2.957A

Institutt for klinisk medisin
Campus


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i helsefag

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Professor emerita

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Jordmorfag. Undervisning. Emneledelse.
+4777660635

Ortopedi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin
+4777646891

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor i helsefag
+4777660762

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

PhD Stipendiat
+4777646234
MH Vest U11.331

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førstelektor/Redaksjonssjef Ungsinn
+4777645879

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645567

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Sykepleierutdanningen, Campus Hammerfest
+4778450636
L55 - Hammerfest

Idrettshøgskolen
Campus Alta

Doktorgradsstipendiat
+4778450102

Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Campus Tromsø

Økonomirådgiver

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Ph.d.-student

Klinisk ernæring
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for vernepleie
Campus Harstad


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Rådgiver

Fysioterapi Bsc
Campus Tromsø


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet/ Spes.rådgiver, forsker ved Arbeids-og miljømedisinsk avdeling, UNN, HF.

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Førsteamanuensis: Ansvarlig for videreutdanning om vold i nære relasjoner og videreutdanning om rus og psykisk helse
+4776966181

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Seniorrådgiver

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777644859

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, IHO/ faglig leder Fit Futures, ISM
+4777646409

Institutt for vernepleie
Campus Tromsø

Stipendiat/ Universitetslektor
+4777058134

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777645773

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslærer/ mentor i De Utrolige Årene
+4777649250

Autophagy Research Group
Campus Tromsø

Head engineer
+4777645396

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Bachelor Sykepleie
+4776966148

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Universitetslektor. Master i sykepleie.

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

PhD student

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645523

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førstekonsulent ved Institutt for helse og omsorgsfag IHO

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Instituttleder Institutt for vernepleie (Førsteamanuensis i statsvitenskap)
Smedgata S224

Klinisk bioinformatikk
Campus Tromsø

PhD, Senior Researcher

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646834

Institutt for medisinsk biologiForskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

1. amanuensis akuttmedisin, Institutt for klinisk medisin

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator SAMINOR 3
+4777645489

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660677

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør

Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Ph.D. stipendiat, Masterprogram i helsefag, studieretning helsesykepleie

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Rådgiver for 1., 2. og 3. studieår medisin

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor, Bachelor sykepleie. 2 studieenhet

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor i forskningsgruppen for Drug Transport and Delivery
+4777646169

Forskningsgruppe i nevrobiologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi


+4777649224
TEO-H5 5.527

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor i barnesykdommer

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Campus Harstad

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

MH2 L09 367

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor, Instituttleder
+4777646656

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645944

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Studieveileder

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Stipendiat
+4777058306

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777646771

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Avdelingsleder

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645861

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver
+4777646410

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
FARM F2. 107

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Rådgiver
+4778450364

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Professor - Leder Forskningsgruppe Helsepsykologi

Klinisk og eksperimentell odontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Nestleder

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Første amanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Alta


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Young Investigator, Biochemistry and Enzyme Evolution

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor i fysiologi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777646376
MH2 U11.345

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for vernepleie
Campus Harstad


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor Helsetjenesteforskning

Institutt for klinisk medisin
Campus


Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Klinisk farmasi
+4777645883
FARM F4. 102

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644666

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Seksjonsleder ved enhet for legeutdanning
+4777645990

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Professor
+4777058318
Campus Harstad

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777644191

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Aldring, atferd og demens
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i klinisk nevropsykologi/nevropsykolog

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777645360

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Prodekan utdanning

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Prodekan utdanning

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Lysosomal forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor i biokjemi

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645948

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Ph.D. student

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Leder for Tromsøundersøkelsen og RESTART-prosjektet

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førstamanuensis i hud- og veneriske sykdommer

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777646668

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent
+4777646825

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Proteomics and Metabolomics Core Facility
Campus Tromsø

Overingeniør

Enhet for legeutdanning
Campus Hammerfest

Rådgiver for Finnmarksmodellen, administrativ ansvarlig for MED-3950

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Aldring, atferd og demens
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645989

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis, Tannlege, Spesialist i periodonti og Nestleder for utdanning ved IKO

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Simulering og ferdighetsøving

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Prosjektøkonom

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
MH

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777625183

Institutt for klinisk medisin
Campus


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777620994
FARM F4.210F

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058305
Campus Harstad

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Førsteamanuensis og praksiskoordinator
FARM F4. 220

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Professor

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat

Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777660237

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Statistiker/Førstelektor

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Ortopedi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777645368

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologiInstitutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor
FARM F4.210A

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø

Professor

Enhet for legeutdanning
Campus Hammerfest

Rådgiver ved Enhet for Legeutdanning, ved 5. og 6. studieår i Finnmark

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Kontorsjef
Smedgata S305

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


NAFKAM
Campus Tromsø

Rådgiver

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777644836

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor. DVM. PhD.
+4777644890

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II (20%)
+4777646160

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Professor i sykepleie ved Master i sykepleie.
+4777660242

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Klinisk ernæring
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Assisterende instituttleder Bsc i sykepleie Harstad
Campus Harstad

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Førsteammanuesis / ISM / Nasjonalt senter for distriktsmedisin / Allmennmedisinsk forskningsgruppe

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

+4777623379

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Seniorrådgiver/Tjenestestøttekoordinator

Senter for omsorgsforskning Nord
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660704

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777645069

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

+4777644583

Forskningsgruppe for barne- og familievern
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor i onkologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Leder Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Senioringeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777620915

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777646661
MH-bygget

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

Senioringeniør
+4777646281

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Tverrfaglig distriktsmedisinsk forskningsgruppe
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777660238
MH-bygget U7.226

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777649271

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Personalrådgiver

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Universitetslektor sykepleierutdanning, Campus Hammerfest
L55 - Hammerfest

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Universitetslektor II

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Forskningsgruppe for medisinsk avbilding
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II
+4777648363

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Barns utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Forskningsgruppe for nukleærmedisin og strålebiologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Human Factor in High Risk Environments
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777646368

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777623138

Institutt for klinisk medisin
Campus


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Universitetslektor, internasjonal koordinator

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor II
+4777646653
FARM F4. 222

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Fysioterapi Bsc
Campus

+4777645255

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø

Senioringeniør. Verneombud ved Institutt for Farmasi.
+4777646233

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

+4777058340
Campus Harstad

Forskningsgruppe i kommunikasjon, atferd og samfunnsodontologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777649115

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Seniorkonsulent/UiT Info - Helsefak

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645487

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

seniorrådgiver, prosjektkontoret
+4777645586

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Høgskolelærer/øvingslærer

Samisk sykepleierutdanning i Kautokeino
Campus Ukjent, Annet


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Prosjektmedarbeider, utvikling av eHelseverktøy

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Harstad

Førstkonsulent
+4777058322

Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Universitetslektor/ PhD stipendiat
+4777646775

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Professor, Instituttleder (Institutt for helse- og omsorgsfag)
+4777620718

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder ergoterapeututdanningen
+4777645901

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Fellow-Thrombosis Research Center

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Overingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

PhD Student

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Universitetslektor. Fagansvarlig, Master i helsesykepleie.
+4777644880

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777645450
MH L7 .217C

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Forskningskoordinator

Institutt for samfunnsmedisin
Campus

+4777644982

Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Studieleder Bsc i sykepleie Hammerfest
L55 - Hammerfest

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

Forsker

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

PhD Student

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus


Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor
+4777644988

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Kirkenes

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Kombinasjonsstilling som førsteamanuensis i fysiologi og farmakologi og lege i spesialisering i hjertesykdommer

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Forsker / Forskningsgruppeleder
+4777644342

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik

Bachelor sykepleie
+4776966399

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

+4777646619

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Paramedisin Bsc
Campus Tromsø


Enhet for legeutdanning
Campus


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Undervisning, forskning

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor
+4777644829

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660705

Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Professor, arbeidshelse
+4777646258

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for psykologi
Campus Tromsø

Stipendiat i psykologi

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777625116

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø


Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Amanuensis

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777644842

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4778450625
L55 - Hammerfest

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisinSenter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777620714

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Ukjent, Annet


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus

+4777645304

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Professor i epidemiologi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Daglig leder EUTRO kjernefasilitet

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Seniorkonsulent

Klinisk og eksperimentell odontologi
Campus


Barns utvikling
Campus Tromsø


Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Ph.D Student
+4777644495

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Campus Harstad

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad

Radiografi Bsc
Campus Tromsø

+4777660399

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Senter for samisk helseforskning SSHF
Campus


Idrettshøgskolen
Campus Alta

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen
+4778450318

Rettsgenetisk senter
Campus Tromsø

Førsteamanuensis

Idrettshøgskolen
Campus Alta


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777620842

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Formidlingsrådgiver

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for farmasi
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777646354

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Overingeniør
+4777644750

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc i Hammerfest
Campus Hammerfest

Sykepleie Bsc i Hammerfest
+4778450366

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Campus


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor i ernæring, Fagenhetsleder for forebygging og helsefremming
+4777644813

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

Konsulent
+4777644816

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisinNAFKAM
Campus Tromsø

Rådgiver, NAFKAM

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Universitetslektor

Ergoterapi Bsc
Campus Tromsø

Dosent
+4777660696

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Professor II

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for klinisk medisin
Campus


Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø

Universitetslektor

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Professor

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Campus Harstad

Institutt for klinisk medisin
Campus

Klinisk ernæringsfysiolog/Universitetslektor

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Universitetslektor
+4777660645

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø

Kontorsjef
MH L9.357

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

Stabsrådgiver

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Idrettshøgskolen
Campus Tromsø

U7.224

Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Studieprogramleder/førstelektor radiografi, IHO

Institutt for vernepleie
Campus Harstad

Universitetslektor
Campus Harstad

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

Forskningsleder og førsteamanuensis

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Radiografi Bsc
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Universitetslektor

Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Seniorrådgiver
+4777645997