Foto: Jonatan Ottesen

Senter for samiske studier


    English flag    Sami flag

Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde. 

Árdnaprisen

Økonomisk støtte

Bloggen vår på forskning.no

Meld deg på nyhetsbrev

 
Árdna – universitetets samiske kulturhus
Senter for samiske studier ved UiT er ansvarlig for Árdna – universitetets samiske kulturhus. Navnet betyr et sted med en skatt eller noe som er verdifullt. Árdna ligger sentralt plassert på Campus Tromsø - se kart her.

Les mer om Árdna i denne brosjyren.

Árdna kan lånes til arrangementer i UiT-regi på hverdager, se intranett eller kontakt Senter for samiske studier på postmottak@sami.uit.no for mer informasjon.


 

Joho Niillas' seminarrekke
Sesam arrangerer en seminarrekke til minne om Joho Niillas, eller Nils Jernsletten, som var UiTs første samiske professor. Seminarene er på samisk.
Les mer om seminarrekken her.

Ansatte ved Senter for samiske studier:
[Loading...]