Fakultetsledelsen ved HSL-fak


HSL-fakultetet er leidd av eit dekanat på fire; ein dekan, to prodekanar for forsking og ein prodekan for utdanning.

Det sentrale vedtakssorganet ved fakultetet er fakultetsstyret, under dette ligg tilsettingsutvalet, og ph.d.-utvalet.

Utdanningene er leidd av programstyre/studieleiarar.

Oversikt over programstyre og studieprogramleiarar ved HSL-fak

HSL-fak Strategisk langtidsplan 2023-2027 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved HSL-fak:

[Loading...]