Fakultetsledelsen ved HSL-fak


HSL-fakultetet er leidd av eit dekanat på fire; ein dekan, to prodekanar for forsking og ein prodekan for utdanning.

Det sentrale vedtakssorganet ved fakultetet er fakultetsstyret, under dette ligg tilsettingsutvalet, og ph.d.-utvalet.

Utdanningene er leidd av programstyre/studieleiarar.

Oversikt over programstyre HSL (PDF)
Oversikt over studieleiarar HSL (PDF)

Strategi for HSL 2018–2022 (PDF) 

Ansatte ved Fakultetsledelsen ved HSL-fak:

[Loading...]


Arrangementer


Book launching: Gender Diversity, Equity, and Inclusion in Academia: A Conceptual Framework for Sustainable Transformation

30. mai     09:00     SV- og HUM-bygget: B 1005 Auditorium     Tromsø