Ansatte – Fakultetsledelsen ved HSL-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultetsledelsen ved HSL-fak

Larsen, Frode G.

Fakultetsdirektør
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

McNicol, John

Prodekan for utdanning
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning