Seksjon for kommunikasjon


English flag   

Seksjon for kommunikasjon (KOM) leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innen kommunikasjon. Seksjonen har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler. 

Seksjonen har ansvar for følgende tjenester ved UiT:

Fellestjeneste formidling

 • Nyhets- og forskningsformidling
 • Lederstøtte for UiT-ledelse og fellesadministrasjon
 • Kommunikasjonsstøtte til ansatte i fellesadministrasjonen og aktiviteter knyttet til studentrekruttering
 • Mediekontakt
 • Styring og koordinering av UiTs offisielle konti i sosiale media
 • Beredskaps- og krisekommunikasjon

Fellestjeneste kanalforvaltning

 • Nettsider (uit.no)
 • Infoskjermer (Scala)
 • Intranett
 • Beredskaps- og kriseinformasjon
 • iKnowBase

Arrangement og partneravtaler

Seksjonen har ansvar for planlegging, promotering og gjennomføring av arrangement som inngår i UiTs sentrale arrangementsportefølje, Lørdagsuniversitetet og Forskningsdagene.  
 
I tillegg har seksjonen oppfølgings og koordineringsansvar for UiTs partneravtaler på nivå 1.  

Side for presse og media

UiTs kommunikasjonspolicy

 

Kommunikasjonstips – Slik blir du bedre til å kommunisere

Kommunikasjon er et av de viktigste arbeidsverktøyene du har. God kommunikasjon er grunnleggende når vi skal samarbeide, lede, utvikle eller forandre noe. Når du kommuniserer åpent og aktivt, bidrar du til gode arbeidsprosesser og resultater.

Besøk ressurssiden vår hvor du finner språkprofilen til UiT og tips og verktøy som hjelper deg med kommunikasjon på nett, til media og i andre sammenhenger.

 

Kontaktinformasjon, seksjon for kommunikasjon:

Seksjonsleder Hanne Karde

Kontakt faggruppe formidling for medie- og kommunikasjonsrådgiving

Kontakt kanalforvaltning for spørsmål om nettsider og infoskjermer

Ansatte ved Seksjon for kommunikasjon:

[Loading...]


Arrangementer


Internasjonalt seminar fyller 30 år - feiring og jubileumsmarkering

30. november     19:00     https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=409997     Annet    

Lørdagsuniversitetet: Kunstig intelligens - Hva er det? Hvordan kan det (mis)brukes?

2. desember     13:00     Tromsø     Tromsø    

Utdanning i søkelyset: Uforventede ringvirkninger av internasjonalisering / Spotlight on Education: Unexpected Outcomes of Internationalization

11. desember     16:00     https://www.eugloh.eu/events/unexpected-outcomes-of-internationalization     Digitalt    

Arbeidsmiljødagen: Teknologi og arbeidsmiljø

17. januar     12:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ0NDVjYzQtMmQ4My00NzI3LTg3NmUtZjJiOGQ5ZjQ3NzJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2232118f2e-545d-4946-bafc-6e0fd7ad8ab2%22%7d     Digitalt    

EUGLOH Tromsø Idea Camp 2024: Workshop om hvordan ideer skapes / Workshop about the creation of ideas

24. januar     12:00     https://www.eugloh.eu/events/eugloh-tromso-idea-camp-2024     Tromsø