Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling


HelPed representerer en infrastruktur ved Det helsevitenskapelige fakultet som skal bidra til utvikling av undervisning og utdanningskvalitet.

HelPed er organisert som et senter under dekan og tilbyr instituttene ved fakultetet støtte og veiledning.  I samarbeid med instituttene skal HelPed legge til rette for:

  • Målrettet utdanningsfaglig kompetanseutvikling
  • Studentaktiviserende, digitale og tverrfaglige læringsformer
  • Innovative vurderingsformer
  • Systematisk undervisningsevaluering
  • Utdanningsforskning

HelPeds nettside med aktivitetsoversikt

Leder

Praksisveiledning (HEL-6331)

Samhandling, etikk og akademiske ferdigheter (HEL-0700)

Ansatte ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling:

[Loading...]