Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Bleie, Tone

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Christensen, Tom

Professor
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Røv, Lise Cathrine Sele

Vit. assistent
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Nyseth, Torill

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Eriksen, Sissel Henriette

Førsteamanuensis, sosiologi. Merittert underviser.
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Crawford, Peter Ian

Professor i Visuell Antropologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Némethy, Carolina

PhD stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Schackt, Jon Ragnvald

Professor i sosialantropologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Lanteigne, Marc

Førsteamanuensis - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bæck, Unn-Doris K.

Professor i sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 102 | Neste 10 Siste 2