Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for samfunnsvitenskap

Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen

Professor, sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aarsæther, Nils Johan

Sekretær
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Adrian, Stine Willum

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
D 1036
+4777620845

Andersen, Hege

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Anderssen, Jorid Sigrun

professor Dr Philos, sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Arctander, Hanna Bolin

Vit. assistent
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Arntsen, Bjørn Magne

Førsteamanuensis, Visuelle kulturstudier
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aune, Marte

Stipendiat
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aure, Marit

Instituttleder og professor i sosiologi og kjønnstudier ISV
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
SVHUM D 1030
+4777645622

Benjegård, Mina Elisabeth


Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 102 | Neste 10 Siste 2