Ansatte – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Smith-Simonsen, Christine

Førsteamanuensis i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser:

Pågående:

 • Finnmarksløpets historie
 • Representasjoner av Lakota historie

Gjennomgående:

 • Afrikansk historie
 • Afrikanske Horn
 • Eritrea
 • Nord-Sør relasjoner
 • Postkolonialisme
 • Bistand
 • Fredsmekling
 • Migrasjon
 • Urfolk
 • Kjønnsperspektiver
 • Effekter av vestlig utdanning

Bertelsen, Reidar

Professor emeritus i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser:
 • Historisk arkeologi
 • Mellomalderens bosettingshistorie og kulturhistorie i det nordatlantiske området
 • Urbanisering
 • Arkeologisk metodeutvikling, kvantitative metoder og DAK
 • Kulturminneforvaltning

Huse, Tone

Førsteamanuensis
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Strand, Toril Anita

Konsulent
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777645834

Foshaug, Eva

Konsulent
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
MÅLSELV NÆRINGSPARK
+4777645835

Spirin, Artem

Stipendiat
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Bentz, Tore Børseth

Kontorsjef
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Rolfsen, Theodor Sandal

Stipendiat i teologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser:

Theodor har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen. Han er interessert i spørmålet om hvordan man kan forstå og beskrive religiøse opplevelser i det 21. århundret, samt forholdet mellom fenomenologi og teologi. Han er også interessert i tenkningen til Friedrich Nietzsche.

 

Theodor tilhører forskningsgruppen Phenomenology and Bodies of Knowledge og forskningsnettverket INPR (


Balsvik, Randi Rønning

Professor emerita i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Grohse, Ian Peter

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser:

Grohse har sin masterutdanning fra Humboldt-Universität zu Berlin (2009) og doktorgrad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (2014). Det sistnevnte var del av det NFR-finansierte prosjektet "Norgesveldet – The Realm of Norway and its Dependencies as a Political System", ledet av prof. Steinar Imsen (2010-2014). Hans doktorgradsforskning tok for seg Orknøyene og Hjaltlands forhold til Norge i senmiddelalderen, og ble senere gitt ut som bok (Frontiers for Peace in the Medieval Norway. The Norwegian-Scottish Frontier c.1260-1470) i 2017.

...

1-10 av 78 | Neste 10 Siste 8