Ansatte – Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645526

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Overingeniør, RHD

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Universitetslektor med ansvar for arkeologisk laboratorium
+4777660422

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emerita i historie
+4777644369

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Kontorsjef
+4777644751

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i eldre historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emeritus i historisk arkeologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i historie
+4777623147

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i religionsvitenskap

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent arkeologi/ studentrekruttering og studentinformasjon

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i bibelvitenskap

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i systematisk teologi
+4777644363

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Rådgiver
+4777660306
MH-bygget L.09.370

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi
+4777644373

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor, forsker på prosjektet Den andre verdenskrigen i nord
+4777644351

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Forsker

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Postdoktor

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i historie
BRELIA N318

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
+4777645835
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor, historie
+4777644350

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i arkeologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i arkeologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i eldre historie
+4777660590

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis Emeritus
+4777644130

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i religionsvitenskap

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie
+4777623120

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi
+4777645612

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
+4777623367

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis
+4777645284

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i religionsvitenskap
+4777645966

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i arkeologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor, religionshistoriker

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777623123

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645280

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i historie
+4777646604

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Instituttleder
+4777644361

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Doctoral Research Fellow
+4777644640

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emeritus
+4777646978

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777646767

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent (historie)
+4777644294

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Permisjon juni 2021-april 2022 //Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
+4777646326

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emeritus i historie
+4777644357

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi
+4777644317

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i arkeologi
+4777645597

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Overingeniør, RHD

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førstelektor
+4777645799

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i teologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi


Professor emeritus i historie
+4777644135

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i historisk demografi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i historisk arkeologi
+4777646765

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
+4777645834
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i arkeologi
+4777646403

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emeritus i historie
BRELIA M U011

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor i det 20. hundreårets historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Ukjent, Annet, Bardufoss

Konsulent
+4777645842
MÅLSELV NÆRINGSPARK

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Stipendiat i Arkeologi

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Tromsø Museum

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Professor emerita i historie

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis i historie