Ansatte – Institutt for fysikk og teknologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for fysikk og teknologi

Mann, Ingrid

Professor / Gruppeleder Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Quigley, Cornelius Patrick

Forsker / Jordobservasjon
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Forskningsparken 3
+4777645203

Ross, Theodor Anton

1017 Stipendiat
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Røeggen, Inge

Professor emeritus
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Olsen, Sveinung Viggo

Senioringeniør / E-lab
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Datta, Anurup

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Landy, Jack Christopher

Forsker / Jordobservasjon
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Gunnarsdottir, Tinna

Stipendat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Vlk, Marek

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Wickstrøm, Kristoffer Knutsen

Stipendiat / Maskinlæring
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

1-10 av 155 | Neste 10 Siste 5