Ansatte – Institutt for fysikk og teknologi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for fysikk og teknologi

Mann, Ingrid

Professor / Gruppeleder Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Quigley, Cornelius Patrick

Postdoktor / Jordobservasjon
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Forskningsparken 3
+4777645203

Røeggen, Inge

Professor emeritus
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Olsen, Sveinung Viggo

Senioringeniør / E-lab
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Landy, Jack Christopher

Forsker / Jordobservasjon
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Gunnarsdottir, Tinna

Stipendat / Romfysikk
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Vlk, Marek

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Wickstrøm, Kristoffer

Stipendiat / Maskinlæring
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Boström, Tobias Kristoffer

Professor / Fornybar energi
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Asim, Muhammad

Stipendiat / Jordobservasjon
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

1-10 av 167 | Neste 10 Siste 7