Ansatte – Institutt for fysikk og teknologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for fysikk og teknologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologiInstitutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645140

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat/ Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Kontorsjef / Administrasjon
+4777645476

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon
+4777644155

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Prosjektkoordinator / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Instituttleder

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring
+4777645216

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon
+4777645197

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Fornybar energi
+4777645153

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi


Professor emeritus
+4777620883

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk
+4777645982

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Fornybar energi
+4777645190

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar energi
+4777623193

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring
+4777623217

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førstelektor

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Gruppeleder Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / Mekanisk verksted

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer
+4777645763

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Jordobservasjon / Senterleder CIRFA

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat/ Modellering av komplekse systemer
+4777645601

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk
+4777645201

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Renewable energy

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Plasma- og romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Modellering av komplekse systemer
+4777625242

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Space Physics
+4777645087
A421

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645808

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring
+4777623203

Institutt for fysikk og teknologi


Timelønnet koordinator / ARC

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor emeritus
+4777645132

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent / Administrasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker ved CIRFA - Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations
Forskningsparken 3 E314.1

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon
+4777644261

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat/ Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645164

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

 PhD Student / Ultrasound, Microwaves and Optics

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Maskinlæring
+4777646493

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, Mikrobølge og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Studiekonsulent / Administrasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777620752

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645166

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon
FPARK E 330.1

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat/ Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / Jordobservasjon
+4777646253

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor emeritus / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør / E-lab og fysikklaben
+4777645156

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon
FPARK E 330.1

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat/ Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring
+4777645211

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Romfysikk
+4777645198

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat
+4777646210

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Jordobservasjon
FPARK E 327

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Rådgiver/ Administrasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645666

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Senioringeniør / E-lab
+4777645168

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645161

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon
Forskningsparken 3

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologiInstitutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi


Professor emeritus
+4777644025

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Modellering av komplekse systemer
FPARK A478

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk
+4777623197

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Modellering av komplekse systemer
+4777645199

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Seniorforsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645231

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / E-lab

Institutt for fysikk og teknologiInstitutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør / Mekanisk verksted
+4777645170

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645165

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645169

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645143

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologiInstitutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring