Ansatte – Institutt for fysikk og teknologi

Tilbake til enheten

Ansatte Institutt for fysikk og teknologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645140

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Kontorsjef / Administrasjon
+4777645476

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førstelektor / Undervisning

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Fornybar energi / Senterleder ARC

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Kommunikasjonsrådgiver / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon
+4777645197

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Fornybar energi
+4777645153

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Postdoktor / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi


Professor emeritus
+4777620883
REALF C 109

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor
+4777646297

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk
+4777645982

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Fornybar energi
+4777645190

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Senioringeniør / Mekanisk verksted

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor Emeritus / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer
+4777645601
Forskningsparken 1 A482

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor Emerita / Plasma- og romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Modellering av komplekse systemer / Senterleder DYNAMO

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777660655

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Gruppeleder Modellering av komplekse systemer
+4777625242

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Space Physics
+4777645087

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker/ Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645808

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Avdelingsingeniør / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Instituttleiar

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Studierådgiver / Administrasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Maskinlæring
Forskningsparken B172

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Rådgiver / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon
+4777644261

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645164

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Avdelingsingeniør / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Machine Learning / Centre Leader Visual Intelligence
+4777646493

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Studierådgiver / Administrasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Gruppeleder Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645166

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Fornybar Energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Professor II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Jordobservasjon
FPARK E 330.1

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Romfysikk
+4777645198

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777646210
Teknologibygget 3.063

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Jordobservasjon
FPARK E 327

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645666

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førstelektor / Undervisningsleder

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlærng

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Vitenskapelig assistent / Undervisning

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Senioringeniør / E-lab
+4777645168

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Professor II / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar Energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Romfysikk
+4777645142

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Gruppeleder Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Førstelektor / Undervisning

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Fornybar energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Gruppeleder/ Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645231

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / E-lab

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Jordobservasjon

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Professor II / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Modellering av komplekse systemer

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, Mikrobølge og Optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Overingeniør / Mekanisk verksted
+4777645170

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Romfysikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645165

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645169

Institutt for fysikk og teknologi
Campus

Førsteamanuensis / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis / Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forsker / Gruppeleder Ultralyd, mikrobølger og optikk
+4777645143

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II/ Maskinlæring

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Postdoktor / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Førsteamanuensis II / Ultralyd, mikrobølger og optikk

Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

PhD Student / Fornybar Energi

Institutt for fysikk og teknologi
Campus


Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Stipendiat / Maskinlæring