Ansatte – Seksjon for studieadministrasjon

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for studieadministrasjon

Akram, Shahid

Fellestjenesten for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Opptak

Albertsen, Lisbeth Hivand

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Opptak

Astad, Randi

Eksamenstjenesten UIT
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Atanasovska, Ana

Rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Aune, Elisabet

Fellestjenesten for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Opptak

Bakke, Andreas Holm

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Opptak

Berg, Brynjar

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Berntsen, Hilde

Juridisk seniorrådgiver
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Budínová, Magdaléna

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Opptak

Bye, Kristin Johanne

Eksamensleder
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

1-10 av 60 | Neste 10 Siste 10