Ansatte – Seksjon for studieadministrasjon

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for studieadministrasjon

Robertsen, Andreas

Eksamenstjenesten UiT
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Forsberg, Kim

Fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen
Administrasjonsbygget B221
+4777623127
Jobber med:
Opptak

Mikkelsen, Vicki Marie

Rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Loktu, Lars Asle


Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Saed, Mohamed Amjad

Tekniker
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Johansen Aikio, Kristina

Fellestjenesten for opptak
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen
ADM B 213
+4777660518
Jobber med:
Opptak

Korzh, Kateryna


Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Bakkejord, Tove


Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Melund, Jan Harry


Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

Bye, Kristin Johanne

Eksamensleder
Seksjon for studieadministrasjon
Fellesadministrasjonen

1-10 av 148 | Neste 10 Siste 8