No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for studieadministrasjon lisbeth.albertsen@uit.no +4777644918 Tromsø ADM B 211

Lisbeth Hivand Albertsen


Fellestjeneste for opptak

Stillingsbeskrivelse

Seniorkonsulent, fellestjeneste for opptak.

Jobber med følgende opptak:

  • Erfaringsbaserte mastergradsprogram
  • Enkeltemner laveregrad
  • Halvårs/årsstudium
  • Videreutdanning
  • Etter- og videreutdanning

 

 

 

 

 

 

Arbeidsområder