Bilde av Bjørnsdatter, Oda
Bilde av Bjørnsdatter, Oda
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling oda.bjornsdatter@uit.no +4777625246 Her finner du meg

Oda Bjørnsdatter


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber som universitetslektor ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed). Mine arbeidsområder er støtte til undervisning og læring, førsteårsstudenter og emneansvar for HEL-0700, fellesemne for profesjonsstudenter på Helsefak. 

HelPed er en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Vi tilbyr fakultetsledelsen og instituttene støtte og inngår aktivt i samhandling med ledelse, vitenskapelig ansatte og praksisfelt om utdanningskvalitet. HelPed tilbyr fleksible kompetanseutviklingstiltak etter undervisere og praksisveilederes behov.

 

 


 • Oda Bjørnsdatter, Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Iris Helene Borch :
  En lære-å-lære-intervensjon for førsteårsstudenter. Erfaringer fra en pilot for helseprofesjonsstudenter.
  2024 ARKIV
 • Christina Westad, Oda Bjørnsdatter :
  Hvordan motivere førsteårsstudenter til selvstudium? Erfaringsdeling fra arbeidet med et fellesemne for 700 studenter
  2023
 • Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Iris Helene Borch, Oda Bjørnsdatter :
  Implementing the KBCP framework in a large hybrid introductory course for health professions students
  2023
 • Iris Helene Borch, Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Oda Bjørnsdatter, Anita Iversen, Maria Fredriksen Kvamme m.fl.:
  Strengthening first-year medical and health profession students' learning  
  2023
 • Oda Bjørnsdatter :
  Ti studiepoeng for tretten studieprogram – hva skjer?
  2022
 • Bjørn Stensaker, Katarina Winka, Eva Pettersson, Hanne Leth Andersen, Jan Frode Hatlen, Oda Bjørnsdatter m.fl.:
  Anerkjennelse av individuell kompetanse og organisatorisk kulturutvikling - på samme tid? Evaluering av UiTs meritteringsordning
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Iver Martens, Ingvild Lorentzen, Oda Bjørnsdatter, Johanne Sofie Lund :
  Workshop on competence mapping for the GeoLearning Forum 2021
  2021
 • Iver Martens, Ingvild Lorentzen, Oda Bjørnsdatter :
  How is the program GeoInternship designed to increase the student’s academic learning and employability?​
  2021
 • Iver Martens, Ingvild Lorentzen, Oda Bjørnsdatter :
  Career learning for the future academia, the how and why – GeoIntern as a modern case study
  2021
 • Iver Martens, Oda Bjørnsdatter :
  Karrierelæring i praksis – slik styrker vi arbeidslivsrelevans i en disiplinutdanning
  2021
 • Ingvild Lorentzen, Oda Bjørnsdatter :
  Kvalitet i praksis
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →