#
#
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling oda.bjornsdatter@uit.no +4777625246 Tromsø ADM B 335

Bjørnsdatter, Oda


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

- Kvalitetssystemet

- UiTs ressursperson i nettverket Studenters suksess i høyere utdanning

- fellesadministrasjonens medlem i Ressursteam utdanning UiT

Arbeidsområder


  • Lorentzen, Ingvild; Bjørnsdatter, Oda. Kvalitet i praksis. GeoPraksis. En nasjonal arbeidslivssatsning i geofaglige utdanninger 2021-11-03 - 2021-11-03 2021.
  • Martens, Iver; Lorentzen, Ingvild; Bjørnsdatter, Oda; Lund, Johanne Sofie. Workshop on competence mapping for the GeoLearning Forum 2021. GeoLearning Forum 2021 2021-10-21 - 2021.
  • Martens, Iver; Bjørnsdatter, Oda. Karrierelæring i praksis – slik styrker vi arbeidslivsrelevans i en disiplinutdanning. Nettsamling arbeidslivsrelevans 2021-09-02 - 2021.
  • Martens, Iver; Lorentzen, Ingvild; Bjørnsdatter, Oda. Career learning for the future academia, the how and why – GeoIntern as a modern case study. EuroSoTL 2021-06-17 - 2021.
  • Martens, Iver; Lorentzen, Ingvild; Bjørnsdatter, Oda. How is the program GeoInternship designed to increase the student’s academic learning and employability?​. iEarth Digital Learning Forum 2021-02-16 - 2021.
  • Stensaker, Bjørn; Winka, Katarina; Pettersson, Eva; Andersen, Hanne Leth; Hatlen, Jan Frode; Bjørnsdatter, Oda; Matveeva, Angelica; Lind, Eirik Gjessing. Anerkjennelse av individuell kompetanse og organisatorisk kulturutvikling - på samme tid? Evaluering av UiTs meritteringsordning. 2021.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    Medlem i forskningsgruppe