Ansatte – Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Næsje, Frode

Universitetslektor
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Lukkassen, Dag

Professor
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Safarpour, Faraz Kanafi


Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Vinogradova, Irina

Høgskolelærer/øvingslærer
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Bodø
+4776966956

Holdø, Arne Erik


Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Eriksen, Mats-Erik Dalhaug


Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Dalmo, Rune

Førsteamanuensis
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Piatnitski, Andrey

Professor
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Ludvigsen, Tony Inge

Overingeniør 3D teknologi
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Kristensen, Joachim


Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

1-10 av 47 | Neste 10 Siste 7