Akselsen, Jannike Frantzen

Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Eriksen, Trond

Førsteamanuensis: Ansvarlig for videreutdanning om vold i nære relasjoner og videreutdanning om rus og psykisk helse
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Evju, Anne Svelstad

Bachelor Sykepleie
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Evju, Sverre Håkon

Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Halvorsen, Sofie

Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Høgbakk, Mona Lahm

Bachelor sykepleie
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Kaarbø, Nina Holm

Assisterende instituttleder Bsc sykepleie Narvik/Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

+4776966204

Lillevik, Ole Greger

Studieleder etter- og videreutdanninger / Studieledelse, forskning og undervisning
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Lindgren, Sari Johanna

Sykepleie Bachelor i Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Lischner, Benjamin

Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 20 | Siste 10