Pedersen, Karin Ravn

1198 Førstelektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Linkas, Jonas

Stipendiat
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Høgbakk, Mona Lahm

Bachelor sykepleie
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Storli, Ida Christin Gloppen

1009 Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Evju, Sverre Håkon

1009 Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Halvorsen, Sofie

1009 Universitetslektor
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Punsvik, Johanne

Sykepleierutdanningen campus Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Wangberg, Silje C.

Prodekan forskerutdanning og praksis / assisterende instituttleder
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet
Jobber med:
Evaluering / Undervisning / Veiledning / Innkjøp / Innkjøper

Øien, Lisa

Studieleder Bsc i sykepleie Narvik
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 20 | Siste 10