Bilde av Høgbakk, Mona Lahm
Bilde av Høgbakk, Mona Lahm
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik mona.l.hogbakk@uit.no +4776966399 Her finner du meg

Mona Lahm Høgbakk


Bachelor sykepleie

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor


 • Sari Johanna Lindgren, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Lena Wiklund Gustin :
  Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine
  Nurse Education in Practice 2020 ARKIV / DATA / DOI
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  “Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine”
  Nurse Education in Practice 2020
 • Mona Lahm Høgbakk, Rita Jakobsen :
  Kompetanse, faglig selvtillit og pasientsikkerhet : erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere ved en intensivavdeling nivå 1 på et lokalsykehus
  Nordisk sygeplejeforskning 2019 ARKIV / DOI
 • Silje C Wangberg, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Mona Lahm Høgbakk, Aleksander Pedersen, Tanita Fossli Brustad, Silje C Wangberg :
  «Utvidet virkelighet» gir mer realistisk simulering forsykepleierstudenter
  Sykepleien Forskning 2023 DOI
 • Jan Westby, Line Husjord, Annette Meidell, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju m.fl.:
  "20 skipbrudne reddet i land i Beisfjord - øvelse"
  09. oktober 2022 DATA
 • Avis Altaposten, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju m.fl.:
  Øvde på hva man gjør når cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i inntil 5 døgn
  10. oktober 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Hanne Müller, Anne Svelstad Evju m.fl.:
  Vellykket øvelse på sjø og land i Narvik
  10. oktober 2022 DATA
 • Frida Brembo, Line Husjord, Sverre Håkon Evju, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen, Annette Meidell m.fl.:
  NRK - Øver på overlevelse og hvordan selvbergingsutstyr blir brukt
  10. oktober 2022 DATA
 • Christin Gjøvik, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Guy Beeri Mauseth m.fl.:
  Øvde på hva man gjør om cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i fem dager
  10. oktober 2022 DATA
 • Frida Brembo, Sverre Håkon Evju, Line Husjord, Per-Arne Sundsbø, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen m.fl.:
  NRK - Bruk av redningsutstyr i en evakueringssituasjon
  10. oktober 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju m.fl.:
  Fakulteter sammen om redningsøvelse i Narvik
  07. oktober 2022 DATA
 • Mona Lahm Høgbakk :
  Simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet studiested Narvik
  UiT Norges arktiske universitet 2020 ARKIV
 • Mona Lahm Høgbakk :
  Krever "litt" respiratorbehandling bare "litt" kompetanse?
  Nordnorsk Debatt 20. desember 2019 FULLTEKST
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.
  2018
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming
  2018
 • Mona Lahm Høgbakk :
  Advanced Wilderness Life Support Course
  2018
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  "Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den"
  2018
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  «Å ha kunnskap er ikke det samme som å være i stand til å bruke den» Simulering i Praksisstudier - kirurgisk sykepleie
  2018
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Læreplan SYP-2202 Villmarksmedisin
  2017
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Læreplan Simulering
  2017
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Akuttmedisinkurs i Narvik 2017 AHLR Algoritme - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient
  2017
 • Randi Nymo, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Nursing knowledge in action
  2017
 • Kari Birkelund Olsen, Marianne Holmegård, Karina Synnøve Karlsen, Mona Lahm Høgbakk :
  Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet
  UiT Norges arktiske universitet 2017 ARKIV
 • Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Simulering som pedagogisk metode
  2017
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR. Kommunikasjon ved hjelp av ISBAR. Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritme -Stabilisering etter vellykket AHLR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering-Brystsmerter Simulering-Bevistløs pasient
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering - Bevistløs pasient.
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering - Brystsmerter Simulering Bevistløs pasient.
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  AHLR Algoritmer - Stabilisering etter vellykket AHLR Kommunikasjon ved bruk av ISBAR Simulering som pedagogisk metode Scenarietrening; Simulering-Brystsmerter Simulering-Bevistløs pasient
  2015
 • Mona Lahm Høgbakk :
  Papir eller virkelighet? - erfart kompetansebehov hos intensivsykepleiere på en overvåkingsenhet
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Avansert klinisk sykepleie

  Pedagogikk / simulering i sykepleierfaget

  Undervisning

  Grunnleggende sykepleie

  Legemiddelhåndtering

  Intrduksjon til simulering

  Sykepleie til pasient ved akutt respirasjonsproblemer og syre/base forstyrrelser

  Sykepleie ved traumer og frakturer, samt tragering

  Sykdomslære, farmakologi og sykepleie ved akutt hjertesykdom

  Sykepleie til pasienter som lever med kroniske smerter

  Sykepleie til pasienter som lever med endokrine sykdommer

  Villmarksmedisin

  Ferdighetslabaratorium

  Emneansvarlig HSY4200 Praksis sykehjem