Bilde av Eriksen, Trond
Bilde av Eriksen, Trond
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik trond.eriksen@uit.no +4776966181 Her finner du meg

Trond Eriksen


Førsteamanuensis: Ansvarlig for videreutdanning om vold i nære relasjoner og videreutdanning om rus og psykisk helse


 • Trond Eriksen :
  Innovasjon som tverrprofesjonell samarbeidslæring
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Trond Eriksen :
  Teaterets pedagogiske muligheter - i regi av Bakhtins dialogforståelse
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Rita Sørly, Lars Aage Rotvold, Wibecke Årst, Vår Mathisen, Trond Eriksen :
  Aktive, demokratiske læringsformer og medvirkning i utdanning for sosialarbeidere, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere
  2022
 • Trond Eriksen, Espen Marius Foss, Trond Nergaard Bjerke :
  Interpersonal competence in challenging encounters: Towards a paradigm shift in human services - Creating conditions for professional development through action research and trauma-informed restorative practice
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Silje C Wangberg, Rose-Marie Lejon, Trond Eriksen, Ann-Heidi Nebb, Lena Wiklund Gustin, Marte Løvold m.fl.:
  Utprøving av Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i tverrfaglig spesialisert rusbehandling på døgninstitusjon ved Nordlandsklinikken
  2015
 • Trond Eriksen :
  Pedagogiske muligheter i filmopplevelsens emosjonelle engasjement
  2010
 • Trond Eriksen, Åse Berit Vrenne :
  Evaluering av 3-3 turnus, Narvik kommune
  2008

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Tekstanalyse

  Bruk av ulike tekstuttrykk, som eksempelvis film eller teater, i kunnskapsbygging

  Dialogiske relasjoner mellom behandler og pasient i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

  Bruk av personlige brev i tverrfaglig spesialisert rusbehandling