Bilde av Evju, Anne Svelstad
Bilde av Evju, Anne Svelstad
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik anne.s.evju@uit.no +4776966148 90895867 Narvik Narvik C5420

Evju, Anne Svelstad


Bachelor Sykepleie

Stillingsbeskrivelse

Førstelektor i sykepleie


 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Kari Johanne Kvigne, Anne Svelstad Evju, Berit Arnesveen Bronken m.fl.:
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation
  BMC Health Services Research 11. august 2021 ARKIV / DOI
 • Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Anne S. Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke : a process evaluation
  Trials 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Sari Johanna Lindgren, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Lena Wiklund Gustin :
  Å skape handlingsrom for pasientsikkerhet i sykehjem. Sykepleieres erfaringer med å delta i simulering in situ på sykehjem
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine
  Nurse Education in Practice 2020 ARKIV / DATA / DOI
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Lena Wiklund Gustin :
  “Balancing between challenges and trust: Nursing students’ experiences of participating in a course in wilderness medicine”
  Nurse Education in Practice 2020
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention
  Qualitative Health Research 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Silje C Wangberg, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Svelstad Evju, Anne-Berit Lorentsen :
  Helsesøsters helsefremmende og forebyggende arbeid med innvandrerbarn og deres familier
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Svelstad Evju, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten/brukeren i kommunehelsetjenesten
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne Svelstad Evju, Gøril Salomonsen Klette, Anne Kasen, Terese Bondas :
  Vi går inn i det private rommet til pasienten : Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Jan Westby, Line Husjord, Annette Meidell, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju m.fl.:
  "20 skipbrudne reddet i land i Beisfjord - øvelse"
  09. oktober 2022 DATA
 • Avis Altaposten, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju m.fl.:
  Øvde på hva man gjør når cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i inntil 5 døgn
  10. oktober 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Hanne Müller, Anne Svelstad Evju m.fl.:
  Vellykket øvelse på sjø og land i Narvik
  10. oktober 2022 DATA
 • Frida Brembo, Line Husjord, Sverre Håkon Evju, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen, Annette Meidell m.fl.:
  NRK - Øver på overlevelse og hvordan selvbergingsutstyr blir brukt
  10. oktober 2022 DATA
 • Christin Gjøvik, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Guy Beeri Mauseth m.fl.:
  Øvde på hva man gjør om cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i fem dager
  10. oktober 2022 DATA
 • Frida Brembo, Sverre Håkon Evju, Line Husjord, Per-Arne Sundsbø, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen m.fl.:
  NRK - Bruk av redningsutstyr i en evakueringssituasjon
  10. oktober 2022 DATA
 • Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju :
  Samtrening mellom nødetater
  Politiforum 2022 FULLTEKST
 • Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju :
  Trygghet i det små gir kvalitet i de større hendelsene
  Ambulanseforum 2022 FULLTEKST
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju m.fl.:
  Fakulteter sammen om redningsøvelse i Narvik
  07. oktober 2022 DATA
 • Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke
  2019
 • Anne Svelstad Evju :
  Brukermedvirkning, likeverd og forutsigbarhet for den eldre pasienten
  Geriatrisk sykepleie 2019 ARKIV
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Berit Arnesveen Bronken, Anne Svelstad Evju, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag
  2019
 • Randi Martinsen, Marit Kirkevold, Margrete Mangset, Gabriele Kitzmüller, Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad m.fl.:
  Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation
  2018
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lene Aadal, Randi Martinsen m.fl.:
  To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention
  2018
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren :
  Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming
  2018
 • Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Sanne Angel, Lena Aadal, Kari Johanne Kvigne m.fl.:
  Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention
  2017
 • Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk :
  Læreplan SYP-2202 Villmarksmedisin
  2017
 • Anne Svelstad Evju, Sari Johanna Lindgren, Wivi-Ann Tingvoll :
  Fysisk aktivitet hos eldre
  Fremover 08. november 2017
 • Sari Johanna Lindgren, Anne Svelstad Evju :
  Hvorfor svikter ernæringsoppfølgingen?
  Geriatrisk sykepleie 2017
 • Randi Martinsen, Gabriele Kitzmüller, Margrete Mangset, Anne Svelstad Evju, Berit Arnesveen Bronken, Line Kildal Bragstad m.fl.:
  Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke
  2017
 • Randi Nymo, Anne Svelstad Evju, Mona Lahm Høgbakk, Sari Johanna Lindgren, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Nursing knowledge in action
  2017
 • Anne Svelstad Evju, Sari Lindgren, Wivi-Ann Tingvoll :
  Avisinnlegg; Økt fokus på underernæring hos eldre
  2016
 • Gabriele Kitzmüller, Anne Svelstad Evju :
  Fagdag om hjerneslag
  2016
 • Anne Svelstad Evju, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten
  2016
 • Karin Ravn Pedersen, Sari Lindgren, Anne Svelstad Evju, Wivi-Ann Tingvoll :
  Fagdag Eldre og ernæring
  2016
 • Anne Svelstad Evju, Karin Ravn Pedersen, Wivi-Ann Tingvoll :
  Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten [poster]
  2016 ARKIV
 • Gøril Salomonsen Klette, Anne Svelstad Evju, Anne Kasén, Terese Bondas :
  Helsefremmende pleie krever tid og kunskap
  Tidsskriftet sykepleien 2014
 • Gøril Salomonsen Klette, Anne Svelstad Evju, Terese Bondas, Anne Kasén :
  Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap
  Tidsskriftet sykepleien 2014
 • Benjamin Lischner, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju :
  Using Wilderness Medical Training as a Recruitment Tool and Competence Enhancer for Nursing Students at a Rural Nursing College in Arctic Scandinavia
  Wilderness & environmental medicine (Print) 2013 DOI
 • Benjamin Lischner, Anne Svelstad Evju, Katrine Damgård Finsnes, Monica Iversen, Sverre Håkon Evju :
  Villmarksmedisinsk kompetanse trengs også i Norge
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Helsefremmende og forebyggende sykepleie

  Pedagogikk/simulering i sykepleiefaget 

  Sykepleie til pasienter med hjerneslag

   

  Undervisning

  Grunnleggende sykepleie

  Helsefremmende og forebyggende sykepleie

  Sykepleie til akutt syke

  Ernæring og væsketerapi

  Villmarksmedisin

  Ferdighetslabaratorium

  Villmarksmedisin

  Emneansvarlig for HSY4404, HSY4408 og Medisinsk praksis

   
  Narvik C5420

  Klikk for større kart