Magnussen, Eli

Bibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering

Cadée, Niels

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
UB 135-6
+4777645418

Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Kekic, Hana

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Kaldager, Marianne

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
Universitetsbiblioteket
+4777644402

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Fylkesnes, Ingunn Kristin

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Berntsen, Ingrid

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Christensen, Ulf Lindhardt

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Katalogisering / Munin

1-10 av 23 | Neste 10 Siste 3