Aag, Frid Jorunn

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Lån

Askheimer, Maria Ulrika

Seniorrådgiver
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Benedictus, Lammy

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Berntsen, Ingrid

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Cadée, Niels

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

+4777645418

Domaas, Christel Misund

Daglig leder
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Dreiem, Hanne

Rådgiver
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

Gabrielsen, Toril

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger
Universitetsbiblioteket

1-10 av 46 | Neste 10 Siste 6