Andersen, Tarjei

Konsulent
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Berg, Michael Vollstad

Sekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Brokjøb, Lise Gulli

Studentforsker og bibliotekarsekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
UB 135.8
+4777645228

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

1-10 av 18 | Siste 8