Storvestre, Bente

Fagansvarlig for medie- og dokumentasjonsvitenskap. Ansvar for fjernlån og innlån.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Fjernlån / Lån

Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Sosiale medier

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk

Høgetveit, Åsne Ø.

Fyrstebibliotekar / Fagreferent for pedagogikk og statsvitskap
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Berg, Michael Vollstad

Sekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Hansen, Stephanie Ramona

Rådgiver
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata

Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat

Odu, Obiajulu

Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
UB 059
+4777645299

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

1-10 av 18 | Siste 8