Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat

Aslaksen, Lise

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Brokjøb, Lise Gulli

Studentforsker og bibliotekarsekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata

Håkstad, Terje

Nestleder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Sosiale medier

1-10 av 14 | Siste 4