Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat

Arulanandam, Samuel Satheeshkumar

Fagansvarlig for økonomi
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Brukerstøtte / Undervisning / Biblioteksveiledning / Oria / E-bøker / Databaser / Informasjonskompetanse / Referanseverktøy / EndNote / Litteratursøk / Akademisk redelighet / Plagiat / Studieteknikk / Studieveiledning / Open Access

Berg, Jan Martin

Rådgiver
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Bårdsen Tøllefsen, Inga

Prosjektleder for Skrivesenteret på UB
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning

Enger, Marit Bull

Fagansvarlig for kunsthistorie, landskapsarkitektur
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata

Høgetveit, Åsne Ø.

Instituttleiar
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket

Karpova, Anna

Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Jobber med:
Databaser / Bibliotek / Biblioteksveiledning / Referanseverktøy / Publikumskontakt / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Forskningsstøtte

1-10 av 13 | Siste 3