Ansatte – Barentsinstituttet

Tilbake til enheten

Ansatte – Barentsinstituttet

Goes, Sander Bernardus

Forsker
Barentsinstituttet
sander.goes@uit.no
Kirkenes
+4778450561

Fors, Bjarge Schwenke

Instituttleder
Barentsinstituttet
Forskningsinteresser:
 • Sosialantropologi
 • Grensestudier
 • Performancestudier
 • Etnisitet og nasjonalisme
 • Politiske symboler og symbolpolitikk
 • Vexillologi
 • Postsovjetisk politikk og samfunn
   

Espiritu, Aileen Aseron

Forsker
Barentsinstituttet
aileen.a.espiritu@uit.no
Kirkenes
+4778450556

Tevlina, Victoria

Professor
Barentsinstituttet
victoria.tevlina@uit.no
Kirkenes
+4778450551

Hojem, Roy


Barentsinstituttet

Fedreheim, Gunn Elin

Postdoktor
Barentsinstituttet
gunn.e.fedreheim@uit.no
Campus Harstad
+4777058268
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

 • Politikkutvikling og implementering av politiske beslutninger
 • Medvirkning og deltakelse i politikkutvikling
 • Flernivåstyring


Empirisk er jeg interessert i naturressursforvaltning, og da særlig bruk og forvaltning av verneområder og vannressurser. Jeg er studert hvordan ulike befolkningsgrupper deltar i samfunnet og i politikkutformingen: personer med funksjonsnedsettelser, personer med samisk bakgrunn, personer med bruksinteresser i verneområder med mer.