Ansatte – Barentsinstituttet

Tilbake til enheten

Ansatte – Barentsinstituttet

Fors, Bjarge Schwenke

Instituttleder
Barentsinstituttet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Goes, Sander Bernardus

Forsker
Barentsinstituttet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Kirkenes
+4778450561

Espiritu, Aileen Aseron

Forsker
Barentsinstituttet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Kirkenes
+4778450556

Fedreheim, Gunn Elin

Postdoktor
Barentsinstituttet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Campus Harstad
+4777058268

Figenschou, Anne

Rådgiver
Barentsinstituttet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Kirkenes
+4778450552

Hojem, Roy


Barentsinstituttet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Tevlina, Victoria

Professor
Barentsinstituttet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Kirkenes
+4778450551