Plast i havet

Foto: Ellen Kathrine Bludd
Portrettbilde

Roy Ambli Dalmo

Enhet: Norges fiskerihøgskole

roy.dalmo@uit.no +4777644482
Forskningsinteresser:

Vaccinology, immunology, adjuvants, applied immunology, genetics, molecular genetics

Portrettbilde

Roger B. Larsen

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Det meste dreier seg om fangstteknologi i marint fiske; de utfordringer og muligheter som åpenbarer seg i et utfordrende felt. Gjennom mesteparten av min karriere har jeg arbeidet opp mot å videreutvikle fangstteknologi mot "ansvarlig fiske" og med en målsetting om å utvikle teknikker som kan komme fiskere (uansett verdenshjørne) til gode. Spennvidden innenfor dette blir alt fra modellering (simulering) til fullskala utprøving av nye teknikker. Feltene trål og line har blitt viet mest oppmerksomhet, men jeg har også arbeidet med prosjekter innenfor snurrevad, fiske med garn og tråling (i kommersiell skala) etter dyreplankton.

Mine erfaringer er for det meste hentet fra fisket langs norskekysten og i Barentshavet/ved Svalbard. Jeg har også hatt anledning til å arbeide med fangstteknologi i farvannene utenfor øst-Afrika, Australia (NSW, SA, TAS), øst-Grønland, Alaska (Beringhavet), Viet Nam og Biskayabukta. 

Finn min profil og forskningsresultater på ResearchGate, CRIStin profileMuninCRIStin publicationsORCIDGoogle ScholarPublons

Most of my time is dedicated to various areas inside capture techniques of marine fisheries, i.e. to utilize revealing challenges and possibities. My work has been focused on the development of "responsible fishing practices" for the benefit for fishers worldwide. The span inside this would be modeltesting to full scale trials in commercial fisheries. I've worked especially on trawl systems and longlines, but also with Danish seines, gillnets, pots and zooplankton trawl harvest (in commercial scale).

My experiences are mainly from fisheries along the Norwegian coast and the Barents Sea/along Spitzbergen. I've also had the opportunity to work with fishing gear trials outside Mocambique, Australia (NSW, SA, TAS), East Greenland, Alaska (the Bering Sea) and in the Bay of Biscay.          

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no