Sikkerhet i nord

Portrettbilde

Rasmus Gjedssø Bertelsen

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Arktisk international politik og international politisk økonomi

Portrettbilde

Stian Bones

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

stian.bones@uit.no +4777623147
Forskningsinteresser:

1. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder forholdet til Sovjetunionen og Russland, norsk polarpolitikk og forholdet mellom USA og Norge

2. Den kalde krigen, med vekt på Norge og Norden

3. Norge og den andre verdenskrigen

4. Utforskninga av nordområdene: Vitenskap og politikk

Portrettbilde

Gunhild Hoogensen Gjørv

Enhet: Senter for fredsstudier (CPS)

Forskningsinteresser:

Gunhild Hoogensen Gjørv er professor i kritiske freds- og konfliktstudier ved UiT Norges arktiske universitet.

Søkeordforskningsinteresser: gråsone/hybrid trusler og krigføring, sivil-militære konflikter, counterinsurgency (COIN), sivilt organ, menneskelig sikkerhet, arktisk sikkerhet, interseksjonelle metoder

 

Gunhild Hoogensen Gjørv er født i Nederland og oppvokst i Canada, og fikk sin utdannelse i Canada ved Concordia University i Montreal, Quebec (Bachelor in Science, Biology) og ved University of Alberta i Edmonton, Alberta (Masters of Arts og PhD i statsvitenskap). Hoogensen Gjørv har undervist i over 25 år, og veiledet studenter på master- og PhD-nivå i nesten 20 år. Undervisningen hennes er sterkt informert av forskningsprosjektene hennes.

Hoogensen Gjørvs primære fokus er forståelsen av sikkerhet innenfor konteksten av hybride trusler og krigføring (se nedenfor), som trekker fra og bygger på et langvarig arbeid innen sikkerhetsstudier.

Hoogensen Gjørvs forskning har undersøkt interaksjoner og spenninger mellom oppfatninger av stat og menneskelig sikkerhet i en rekke sammenhenger, med et spesielt fokus på sivil-militær interaksjon og arktiske oppfatninger av sikkerhet. Hun er opptatt av representasjoner og opptredener av sivilt organ, og trekker på interseksjonelle tilnærminger for å bedre forstå handlefrihet, "hverdagslig" sikkerhet og muligheter for fred. På grunn av sitt arbeid med sivil-militær samhandling var hun en av ti eksperter som ble valgt ut som medlem av den norske nasjonale evalueringskomiteen for å granske Norges innsats i Afghanistan. Hoogensen Gjørv har ledet en rekke prosjekter som undersøker menneskelig sikkerhet i sammenheng med arktiske utvinningsindustrier og forholdet mellom stater, industri og mennesker i Arktis. Hennes fokus på sikkerhet i Arktis sørget for at hun var blant de første som ble tildelt et Fulbright Arctic Initiative-stipend (2015-2016), sammenfallende med USAs formannskap i Arktisk Råd, hvoretter hun ble tildelt Nansen-professoratet ved Universitetet i Akureyri ( 2017–2018).

Gunhild Hoogensen Gjørv leder for tiden prosjektet FAKENEWS, som undersøker tillit og motstandskraft i Norge og Sverige. Hun leder også Resilient Civilians som undersøker sivilt organ i befolkningsentriske og hybride krigføringsscenarier (delvis finansiert av NATOs Science for Peace and Security-program). Hun er partner og kjernetemaleder for EU-HYBNET-prosjektet, et europeisk nettverk av forskere og praktikere som fokuserer på å redusere hybride trusler, samt en partner i THREAT DEFUSER-prosjektet som undersøker måtene språk manipuleres på for formål med desinformasjon.
Hoogensen Gjørv har sittet i ulike styrer blant annet i Norges Forskningsråd, Norsk Utenrikspolitisk Institutt og International Arctic Science Committee.
Bokpublikasjonene hennes inkluderer "Understanding Civil-Military Interaction: Lessons Learned from the Norwegian Model" (Ashgate, 2014) og (medredaktør og bidragsyter) "Environmental and Human Security in the Arctic" (Routledge, 2014), og (co- redaktør og bidragsyter) av "Routledge Handbook of Arctic Security" (Routledge, 2020). Hennes nye bok, som er skrevet sammen med Ali Bilgic "Positive Security: Collective Life in an Uncertain World" kommer ut juni 2022. Hun har publisert i Review of International Studies, Security Dialogue, Political Psychology, International Studies Review, blant andre tidsskrifter, samt skrevet en rekke bokkapitler.

Se listen nedenfor for mer informasjon om publikasjoner.

Portrettbilde

Marc Lanteigne

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Sample Publications - Books: 
Chinese Foreign Policy: An Introduction (London and New York: Routledge, 2009). (Second edition published January 2013, Third edition published December 2015, Fourth edition published 2019).

Nordic-China Diplomacy ed. with Wrenn Yennie Lindgren and Bjørnar Sverdrup-Thygeson, (New York and London: Routledge, 2017).

China’s Evolving Approach to Peacekeeping ed. with Miwa Hirono (London and New York: Routledge, 2012). (Paperback version, August 2014).

The Chinese Party-State in the 21st Century: Adaptation and the Reinvention of Legitimacy, ed. with André Laliberté (London and New York: Routledge, 2008); (paperback version, 2013).

China and International Institutions: Alternate Paths to Global Power (London and New York: Routledge, 2005); (Paperback version, 2007).

Chapters

‘The Path of Most Resistance? CPEC, Governance and China’s Belt and Road in South Asia,’ in Routledge Handbook of Autocratization in South Asia, ed. Sten Widmalm, (London: Routledge, 2021), 194-206,<https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003042211/routledge-handbook-autocratization-south-asia-sten-widmalm>.
 
‘“Not Being Absent”: China’s Polar Silk Road and the Politics of Identity,’ Research Handbook on the Belt and Road Initiative, ed. Joseph Chinyong Liow, Hong Liu and Gong Xue (Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar, 2021), 404-15.
 
‘Only Connect? The Polar Silk Road and China’s Geo-economic Policies,’ Nordic-Baltic Connectivity with Asia via the Arctic: Assessing Opportunities and Risks, ed. Bart Gaens, Frank Jüris and Kristi Raik (Tallinn: International Centre for Defence and Security, 2021), 107-25. <https://icds.ee/wp-content/uploads/2021/09/ICDS_EFPI_Book_Nordic-Baltic_Connectivity_with-Asia_via_the_Arctic_Gaens_Juris_Raik_September_2021.pdf>
 
‘Inside, Outside, Upside Down? Non-Arctic States in Emerging Arctic Security Discourses,’ The Arctic and World Order, ed. Kristina Spohr, Daniel S. Hamilton and Jason Moyer, (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2020), 379-404. <https://transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2020/12/The-Arctic-and-World-Order-ch16.pdf>.
 
(with Gunhild Hoogensen Gjørv and Horatio Sam-Aggrey) ‘Understanding Arctic Security: What Has Changed? What Hasn’t?’ in Routledge Handbook of Arctic Security, (New York and London: Routledge, 2020), 1-12. 
 
(with Horatio Sam-Aggrey) Environmental Security in the Arctic: Shades of Grey?’ in Routledge Handbook of Arctic Security, (New York and London: Routledge, 2020), 102-13.
 
‘Concerning the Arctic as a Security Region: The Roles of China and Russia,’ in Routledge Handbook of Arctic Security, (New York and London: Routledge, 2020), 311-23.
 
‘The “Greenland Factor” in China’s Expanding Arctic Diplomacy,’ The Yearbook of Polar Law 10, 2018, (Leiden and Boston: Brill Nijhoff, 2019), 415-26.

‘Russia, China and the Shanghai Cooperation Organization: Diverging Security Interests and the “Crimea Effect”,’ Russia's Turn to the East: Domestic Policymaking and Regional Cooperation, ed. Helge Blakkisrud and Elana Wilson Rowe (Basingstoke, UK: Palgrave, 2017), 119-38, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-69790-1.

(with Ulf Sverdrup) ‘Sino-Nordic Sub-regional Diplomacy and the “5+1” Model,’ China and Nordic Diplomacy, ed. Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Wrenn Yennie Lindgren and Marc Lanteigne (London and New York, Routledge, 2017), 121-32.

‘Iceland’s Small State Diplomacy with China,’ China and Nordic Diplomacy, ed. Bjørnar Sverdrup-Thygeson, Wrenn Yennie Lindgren and Marc Lanteigne (London and New York, Routledge, 2017), 60-76.

(with Lina A. Alexandra) ‘New Actors and Innovative Approaches to Peacebuilding: The Case of Myanmar,’ Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mould? Ed. Charles T. Call, Cedric de Coning (Cham, Switzerland: SpringerLink, 2017), 191-241.

‘The Russian Far East and the Northern Sea Route in Evolving Sino-Russian Strategic Relations’, Huang Jing and Alexander Korolev (eds.) The Political Economy of Pacific Russia: Regional Developments in East Asia (Basingstoke, UK: Palgrave, 2017), 181-202.

‘Vanuatu,’ Pacific Ways: Government and Politics in the Pacific Islands, ed. Stephen Levine (2nd edition) (Wellington: Victoria University Press, 2016). 261-71.

‘The South China Sea in China’s Developing Maritime Strategy,’ Power Politics in Asia’s Contested Waters: Territorial Disputes in the South China Sea, ed. Enrico Fels and Truong-Minh Vu (New York: Springer, 2016), 97-115.

‘China’s Economic Security,’ Routledge Handbook of Chinese Security, ed. Lowell Dittmer and Maochun Yu, (New York and London: Routledge, 2015), 49-63.

Articles

‘Great Powers in the Arctic: Changing Perspectives,’ Global Asia 15(4)(December 2020): 16-21.
 
‘“Observing” the Arctic: Asia in the Arctic Council and Beyond,’ (Book Review), Contemporary Southeast Asia 42(3)(2020), pp. 443-5 DOI: 10.1355/cs42-3j.

The Changing Shape of Arctic Security,' NATO Review, 28 June 2019, https://www.nato.int/docu/review/2019/Also-in-2019/the-changing-shape-of-arctic-security/EN/index.htm.

'European Troubles and Norway’s Three-Point Game,' Global Brief, 20 June 2019, https://globalbrief.ca/2019/06/european-troubles-and-norways-three-point-game/.

'China's UN Peacekeeping in Mali and Comprehensive Diplomacy,' China Quarterly (March 2019), https://doi.org/10.1017/S030574101800173X.

(with Miwa Hirono and Yang Jiang), 'China's New Roles and Behaviour in Conflict-Affected Regions: Reconsidering Non-Interference and Non-Intervention,' China Quarterly (March 2019), 
https://doi.org/10.1017/S0305741018001741.

'The China–Switzerland Free Trade Agreement and Economic Identity-Building,' Journal of Contemporary China, (January 2019), https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1557949.

‘The Role of U.N. Peacekeeping in China’s Expanding Strategic Interests,’ United States Institute of Peace - Special Report (18 September 2018), <https://www.usip.org/publications/2018/09/role-un-peacekeeping-chinas-expanding-strategic-interests>.

‘Kiina kurottaa pohjoiseen,’ [‘China Reaches the North’], Ulkopolitiikka, 12 September 2018, https://www.ulkopolitiikka.fi/lehti/3-2018/kiina-kurottaa-pohjoiseen/.

‘Book Review: “China’s Soft Power Diplomacy in South Asia: Myth or Reality?” by B.M. Jain, China Quarterly 233(March 2018): 249-50.

‘ “The Rock That Can’t be Moved”: China’s Revised Geo-strategies in Myanmar,’ Pacific Review (December 2017), https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1419276: 1-19.

‘试析中国维和观念的演变,’ [‘Analysis of the Evolution of China's Peacekeeping Concept,’] 国际政治研究 International Political Studies – Peking University 4(September 2017): 53-67.

‘Walking the Walk: Science Diplomacy and Identity-building in Asia-Arctic Relations,’ Jindal Global Law Review 8(1)(April 2017): 87-101.

‘ “Have You Entered the Storehouses of the Snow?” China as a Norm Entrepreneur in the Arctic,’ Polar Record 53(2)(March 2017): 117-30.

 ‘Norden og Kina: «Smått er godt» Islands økonomiske diplomati med Kina,’ (“Small is Beautiful”: Iceland’s Economic Diplomacy with China,’ Internasjonal Politikk 74(3)(Autumn 2016), <https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/497>.

‘Choppy Waters: The “Return” of Fiji to Pacific Affairs After the 2014 Election,’ Third World Thematics: A Third World Quarterly Journal (June 2016),

<http://dx.doi.org/10.1080/23802014.2016.1188673>.

‘The Role of China in Emerging Arctic Security Discourses,’ S+F Sicherheit und Frieden / Security and Peace 3(2015): 150-5.

(with Su Ping) ‘China’s Developing Arctic Policies: Myths and Misconceptions,’ Journal of China and International Relations 3(1) (May 2015): 1-25.

(with Aglaya Snetkov), ‘The Loud Dissenter and its Cautious Partner – Russia, China, and Global Governance and Humanitarian Interventions,’ International Relations of the Asia-Pacific 15(1)(January 2015): 113-46.

‘Fire Over Water: China’s Naval Modernisation and the Anti-Piracy Operations,’ Pacific Review 26(3)(2013): 289-312.

Other

[Citation] Isabelle Facon, ‘Pékin et Moscou, complices mais pas allies,’ Le Monde diplomatique, August 2018, 7-8. <https://www.monde-diplomatique.fr/2018/08/FACON/58982>.

‘Zimbabwe's Election and an Uncertain Future,’ New Zealand Herald, 11 August 2018, <https://www.nzherald.co.nz/hawkes-bay-today/opinion/news/article.cfm?c_id=1503459&objectid=12104598>.

[Quotation] A Silk Road Through the Ice: China Wants to be a Polar Power,’ The Economist, (12 April 2018): 27-8.

(with Mingming Shi), ‘The (Many) Roles of Greenland in China’s Developing Arctic Policy.’ The Diplomat, 30 March 2018, <https://thediplomat.com/2018/03/the-many-roles-of-greenland-in-chinas-developing-arctic-policy/>.

‘Northern Crossroads: China and Russia in the Arctic,’ National Bureau of Asian Research, Washington DC, 27 March 2018, <http://www.nbr.org/research/activity.aspx?id=853>

‘Trump-Kim talks: What's at Stake for New Zealand Isn't Just Peace,’ Stuff (New Zealand), 9 March 2018, <https://www.stuff.co.nz/world/102146500/trumpkim-talks-whats-at-stake-for-new-zealand-isnt-just-peace>.

[Interview] ‘Breyttar horfur í Asíu,’ (‘Changed Outlook in Asia’), Interview for Morgunblaðið, Reykjavík, 8 March 2018, <https://www.mbl.is/mogginn/bladid/innskraning/?redirect=%2Fmogginn%2Fbladid%2Fgrein%2F1675217%2F%3Ft%3D261026944&page_name=grein&grein_id=1675217>

[Podcast] ‘China’s Polar Push: A Conversation with Marc Lanteigne,’ China Power Project, Centre for Strategic and International Studies, Washington DC, 26 February 2018, <https://www.csis.org/podcasts/chinapower/chinas-polar-push-conversation-marc-lanteigne>.

 

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no