Blomster

Portrettbilde

Kari Anne Bråthen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Jeg er interessert i planters funksjonalitet i sine økosystemer, spesielt i samspill med herbivorer og hvordan planter i sine samfunn endrer seg med klimaendringene. Jeg er også opptatt av hva som fremmer biodiversitet samt sammenhengen mellom biodiversitet og plante- og økosystemfunksjonalitet. Prosjekter som jeg for tiden er delaktig i er;

MONEC - To manage or not: assessing the benefit of managing ecosystem disservices

COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra

ECOGEN - Ecosystem change and species persistence over time: a genome-based approach

Portrettbilde

Arve Elvebakk

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

ael000@post.uit.no +4777620782
Forskningsinteresser:

1. Arktisk botanikk og bioklimatologi

2. Taksonomi blant filtlav (Pannariaceae) i global målestokk

3. Andre prosjekt

For nærare opplysningar om desse, sjå under den engelske versjonen

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no