Funksjonshemming

Portrettbilde

Gabriele Kitzmüller

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskningsinteresser:

Hjerneslag og familieliv

Afasi

Pårørendeforskning

Ensomhet hos eldre

Funksjonshemming, sykdom og seksualitet

Fenomenologi og hermeneutikk

Kvalitative metoder

Portrettbilde

Line Melbøe

Enhet: Institutt for vernepleie

line.melboe@uit.no +4777058342
Forskningsinteresser:

Funksjonshemming, inkludering (i skole, arbeid, fritid, politikk etc.), urfolk (særskilt på samisk tematikk), Covid, rettigheter (CRPD) og interseksjonalitet. 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no