Korona - psykologi

Portrettbilde

Gerit Pfuhl

Enhet: Human Factor in High Risk Environments

Forskningsinteresser:
  • Beslutningstaking og -prosesser under usikkerhet
  • Bruk av komparative metoder for å studere mekanismer bak atferd,
  • Individuelle forskjeller i beslutningstaking (trait vs state) 
  • Dvs forskningsfeltet er computational psychiatry / cognitive endophenotypes
Portrettbilde

Charlotte Reedtz

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no