Pårørende

Portrettbilde

Hege Kristin Andreassen

Enhet: Senter for omsorgsforskning Nord

Forskningsinteresser:
  • Helsesosiologi
  • Helsetjenesteforskning
  • Digitalisering og teknologi i helsetjenesten
  • Kjønnsforskning
  • Kvalitative metoder

 

Portrettbilde

Gabriele Kitzmüller

Enhet: Institutt for helse- og omsorgsfag

Forskningsinteresser:

Hjerneslag og familieliv

Afasi

Pårørendeforskning

Ensomhet hos eldre

Funksjonshemming, sykdom og seksualitet

Fenomenologi og hermeneutikk

Kvalitative metoder

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no