Kulturminner og bergkunst

Portrettbilde

Reidar Bertelsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • Historisk arkeologi
 • Mellomalderens bosettingshistorie og kulturhistorie i det nordatlantiske området
 • Urbanisering
 • Arkeologisk metodeutvikling, kvantitative metoder og DAK
 • Kulturminneforvaltning
Portrettbilde

Einar A Niemi

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

einar.niemi@uit.no +4777644357
Forskningsinteresser:

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.

Portrettbilde

Gørill Nilsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • kulturminnevern
 • museum
 • eksperimentell arkeologi
 • jernalder
 • middelalder
 • markedshandel
Portrettbilde

Ingrid Sommerseth

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. 

Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder til ny tid.

 

Portrettbilde

Stephen Wickler

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Maritim arkeologi i Nord-Norge med fokus på jernalder, middelalder og nyere tid

•Kystbosetning og maritim aktivitet (fiskeriutvikling, havner, naust som sosiale arena)

•Maritim handel og langdistanse transport av varer i vikingtid og middelalder (tørrfisk, steinressurser – baksteheller, kvernstein, bryner, kleber)

•Fiskeri kommersialisering og globalisering av tørrfiskhandel i middelalder og nyere tid

•Båttyper og maritime nettverker i middelalder 

•Utvikling av båtteknologi i Nord-Norge fra en fleretnisk perspektiv

•Maritim interetnisk relasjoner (samisk - norsk samhandling)

•Vannveier og kontakt mellom kyst og innland

•Marine ressurser og utvikling av maritim boplasshauger i middelalder og nyere tid

 

Archaeological science

•geoarkeologi - geokjemi, geofysisk metoder

•tefrakronologi

•kartlegging av menneskedrevet landskapsendring gjennom bruk av biomarkører og andre proxy data

Komparativt kulturarv studier og museale fortellinger

Langvarige forskningsinteresse i vestlige Stillehavet og Oseania. Prosjekter som omfatter forskning om kulturarv persepsjoner i Palau, vest Mikronesia og Australian South Sea Islander identitet i Queensland, Australia.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no