Små pattedyr

Portrettbilde

Dorothee Ehrich

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:
  • Spatio-temporal variability in trophic interactions in terrestrial arctic ecosystems, and how they are affected by a changing climate
  • Management of mesopredators in the low Arctic
  • Population genetics and phylogeography of arctic organisms, both animals and plants

Ongoing projects:

COAT - leader for the arctic fox module on Varanger

CHARTER - Drivers and Feedbacks of Changes in Arctic Terrestrial Biodiversity (EU H2020), lead by Bruce Forbes at the Arctic Centre in Rovaniemi

Interactions of natural and social systems with climate change, globalization, and infrastructure development in Yamal (Russian Arctic) - NSF project lead by Valeriy Ivanov, University of Michigan.

Norwegian Centre for Arctic Ecosystem Genomics (ArcEGen), lead by Inger Greve Alsos, TMU

Statistiske verktøy for prediksjon av årlig bestandsvekst og effekter av jakt på rødrev, med Chloé Nater (NINA) og Rolf Ims

 

 

Portrettbilde

Karl Frafjord

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Økologi og atferd hos små pattedyr: flaggermus, spissmus og smågnagere

Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

rolf.ims@uit.no +4777646476
Forskningsinteresser:
  • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
  • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
  • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
Portrettbilde

Nigel Yoccoz

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no