Økosystem

Portrettbilde

Jørgen Berge

Enhet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Forskningsinteresser:

Arktisk marinbiologi, polarnatt, dyreplankton, organismer tilknyttet drivisen i polhavet, effekter av klimaendringer

Portrettbilde

Kari Anne Bråthen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Jeg er interessert i planters funksjonalitet i sine økosystemer, spesielt i samspill med herbivorer og hvordan planter i sine samfunn endrer seg med klimaendringene. Jeg er også opptatt av hva som fremmer biodiversitet samt sammenhengen mellom biodiversitet og plante- og økosystemfunksjonalitet. Prosjekter som jeg for tiden er delaktig i er;

MONEC - To manage or not: assessing the benefit of managing ecosystem disservices

COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra

ECOGEN - Ecosystem change and species persistence over time: a genome-based approach

No picture, placeholder image

Vera Helene Hausner

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Professor in Sustainability Science. My research focus on environmental changes, socio-ecological systems, ecosystem-based approaches to management and climate adaptation, and new technologies and approaches for interdiciplinary and collaborative science in coastal and tundra systems. For research see www.arcticsustainability.com

 

Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

rolf.ims@uit.no +4777646476
Forskningsinteresser:
  • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
  • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
  • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
Portrettbilde

Paul Friedrich Wassmann

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:
  • Arctic marine system ecology
  • Vertical flux and flux regulation in ecosystems of different trophic state and latitude
  • Flux of carbon in marine ecosystems as a function of trophic state and climate change
  • Physical-biological coupled 3-D models of pelagic primary production, new and export production
  • Eutrophication in the coastal zone
  • Dynamics of Phaeocystis-dominated ecosystems
Portrettbilde

Nigel Yoccoz

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no