Maritim teknologi og sikkerhet

Portrettbilde

Yngve Birkelund

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:

Fornybar energi, vindressurser, prediksjon av vindkraft, tidsrekkeanalyse, maskinlæring, statistisk signalteori, ikke-lineære systemer, høyere ordens statistikk, mikrobølger, ultralys og hypertermi

Leder av UiT Arktisk senter for fornybar energi og håndtering av klimagasser (ARC): https://arc.uit.no 

Forskningsprosjekter:

Veiledning av PhD studenter:

Portrettbilde

Bjarte Hoff

Enhet: Institutt for elektroteknologi

bjarte.hoff@uit.no +4776966318
Forskningsinteresser:

Mitt forskingfelt er kraftelektronikk med bruksområde innanfor smarte energisystem og elektrisk transport, to inspirerande områder som er viktig for ei bærekraftig framtid. Energiomforming gjennom bruk av kraftelektronikk og tilhøyrande kontrollalgoritmar er essensielt innan fornybar energi, elektrisk transport og energilaging. Lading av elektriske kjøretøy, maritime fartøy og fly, kombinera alle desse forskingsfelta både på komponent og systemnivå. Saman representera det viktige element for ei elektrisk framtid.

Nøkkelord:

  • Kraftelektronikk og kontrollalgoritmar
  • Lavspente elektriske installasjonar
  • Mikronett, distribuert generering, fornybar energi og smartnett
  • Elektrisk transport
Portrettbilde

Are Kristoffer Sydnes

Enhet: Institutt for teknologi og sikkerhet

are.sydnes@uit.no +4777660328
Forskningsinteresser:

Sikkerhetsstyring

Maritim sikkerhet

Beredskap

Krisehåndtering

Internasjonale regimer

Havforvalting

Klimatilpasning

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no