Miljø- og økosystemovervåkning

Portrettbilde

Camilla Brekke

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:

Camilla Brekke er Prorektor forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet. Brekke har fartstid som Prodekan forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi og nestleder ved CIRFA som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Brekke er Professor ved Institutt for fysikk og teknologi. Brekkes forskning dreier seg i hovedsak om satellittfjernmåling og jordobservasjon med syntetisk apertur radar (SAR) samt optisk fjernmåling av havfarge. Hun er interessert i algoritmeutvikling for analyse av multidimensjonale data i tid og rom og integrert fjernmåling og modellering. Brekke har fokusert på arktiske anvendelser av fjernmålingen, hvor oljeforurensning på havet og sjøis har vært i fokus. Hun har erfaring med planlegging og gjennomføring av storskala integrerte datainnsamlinger fra tokt med skip og fly og laboratoriearbeid. Hun har sine akademiske grader fra Universitet i Oslo, og har tidligere arbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Portrettbilde

Torbjørn Eltoft

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:
  • Signal Processing  
  • Image Processing
  • Neural Networks
  • Remote Sensing  
Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

rolf.ims@uit.no +4777646476
Forskningsinteresser:
  • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
  • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
  • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
No picture, placeholder image

Lennart Nilsen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Arktis, Svalbard, fjellvegetasjon, planteøkologi, vegetasjonslære, plantesosiologi, Geografiske informasjonssystem, naturgeografi, satellittbasert miljøinformasjon og overvåkning, kart og kartlegging.

Portrettbilde

Nigel Gilles Yoccoz

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no