Miljø- og økosystemovervåkning

Portrettbilde

Camilla Brekke

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:

Camilla Brekke er beskikket direktør ved Norsk Polarinstitutt (2023-). Brekke er tidligere prorektor forskning og utvikling og rektors faste stedfortreder ved UiT Norges arktiske universitet (2021-2023). Brekke har fartstid som prodekan forskning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2018-2021) og nestleder (2019-2021) ved CIRFA som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Brekke er professor (2016-) ved Institutt for fysikk og teknologi. Brekkes forskning dreier seg i hovedsak om satellittfjernmåling og jordobservasjon med syntetisk apertur radar (SAR) samt optisk fjernmåling av havfarge. Hun er interessert i algoritmeutvikling for analyse av multidimensjonale data i tid og rom og integrert fjernmåling og modellering. Brekke har fokusert på arktiske anvendelser av fjernmålingen, hvor oljeforurensning på havet og sjøis har vært i fokus. Hun har erfaring med planlegging og gjennomføring av storskala integrerte datainnsamlinger fra tokt med skip og fly og laboratoriearbeid. Hun har sine akademiske grader fra Universitet i Oslo (Cand. Scient i 2001, PhD i 2008), og har tidligere arbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

Portrettbilde

Torbjørn Eltoft

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:
  • Signal Processing  
  • Image Processing
  • Neural Networks
  • Remote Sensing  
Portrettbilde

Rolf Anker Ims

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

rolf.ims@uit.no +4777646476
Forskningsinteresser:
  • Populasjons -, samfunns – og økosystemdynamikk, spesielt i boreale og arktiske miljøer
  • Effekter av klimaendringer i boreale og arktiske økosystemer
  • Adaptiv overvåkning og forvaltning av populasjoner og økosystemer
No picture, placeholder image

Lennart Nilsen

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Arktis, Svalbard, fjellvegetasjon, planteøkologi, vegetasjonslære, plantesosiologi, Geografiske informasjonssystem, naturgeografi, satellittbasert miljøinformasjon og overvåkning, kart og kartlegging.

Portrettbilde

Nigel Yoccoz

Enhet: Institutt for arktisk og marin biologi

Forskningsinteresser:

Kvantitative metoder (statistisk og matematisk modellering, study design) i Økologi og Evolusjonær Biologi. Er interessert i både populasjons-, samfunns- og økosystemsøkologi, og i dyr, planter og andre organismer. Stort fokus på effekter av klimaendringer, og hvordan vi kan forutsi endringene i årene som kommer.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no