Vitenskapshistorie og filosofi

Portrettbilde

Marie-Theres Federhofer

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
 • Vitenskapshistorie, særlig på 1700- og 1800-tallet
 • Antropocen og historiografi
 • Dilettantisme i kunst og vitenskap
 • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
 • Fortelleteori
 • Pasienttekster og narrativ medisin
 • Forskningsreiser og reiselitteratur (1700-, 1800-tallet)
 • Reiselitteratur
Portrettbilde

Willy Guneriussen

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

1) Moderniserings- og globaliseringsprosesser
2) Tradisjoner, paradigmer og grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap
3) Samfunnsteori og naturforståelse

Portrettbilde

Michael Schmidt

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
 • tysk litteratur- og kulturhistorie fra opplysnings- til nåtiden
 • litteraturteori, særlig hermeneutikk
 • antisemittisme og jødisk-tysk -historie,
 • vitenskapshistorie, særlig dilettantisme,
 • bokhistorie
 • polulære sjangre, særlig kriminalroman og vampirslitteratur
 • bild og tekst, new codicism
 • sykdomshistorier (spes. tidlig nytid)
 • Johannes Schefferus
Portrettbilde

Steinar Thorvaldsen

Enhet: Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Forskningsinteresser:

Undervisninsteknologi (EdTech)

Bioinformatikk

Vitenskapshistorie

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no