Vikingtid

Portrettbilde

Stefan Figenschow

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Betydningen av religion generelt, og kirkelige organisasjoner spesielt, for samfunnsutviklingen i middelalderen, især utviklingen av, og forholdet mellom, kirke og stat fram til og med reformasjonen.

Portrettbilde

Inger Storli

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Nordnorsk og samisk jernalder. De senere år med fokus på politiske forhold i det norrøne samfunnet. 

 

Sentrale arbeider:

Storli, I, 1994:  Stallo»-boplassene. Spor etter de første fjellsamer? Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, skrifter XC. Novus forlag, Oslo.

Storli, I. 1996:  On the Historiography of Sami Reindeer Pastoralism. Acta Borealia13, 81-115.

Storli, I. 2006:  Hålogaland før rikssamlingen.  Politiske prosesser i perioden 200-900 e. Kr.  Novus forlag.   

Storli, I. 2010:  Court sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?  Norwegian Archaeological Review, 43: 2, 128-144.

Storli, I. 2016:  Between chiefdom and Kingdom. A case study of the Iron Age farm Borg in Lofoten, Arctic Norway. I: Dommasnes, Liv Helga, Doris Gutsmiedl-Schümann & Alf Tore Hommedal (red.): The Farm as a Social Arena, 219-244. Waxmann.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no