Språkpolitikk

Portrettbilde

Trond Trosterud

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Språkteknologi:

Morfologisk og syntaktisk parsing og disambiguering med grammatiske metodar (endelege tilstandsautomatar, føringsgrammatikk)

Morfologisk teori:

Paradigmestruktur i uralske språk

Maskinomsetjing mellom uralske språk

Parserbasert datastøtta språklæring

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no