Sosiale medier

Portrettbilde

Hilde Bjørnå

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Sosiale medier og demokrati, reformer i kommunene, demokratiteori, politisk representasjon, forholdet mellom politikk og administrasjon, omdømmebygging

Portrettbilde

Øystein Alexander Vangsnes

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Grammatikk, syntaks, morfologi, syntaktisk variasjon, nordiske språk og dialektar, språkleg variasjon, fleirspråklegheit, bidialektisme, språktileigning, kognitiv utvikling, språkhaldningar

Portrettbilde

Anders Hauge Wien

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:
  • Consumer behaviour
  • Marketing communication
  • Marketing strategy
  • Social media / interactive marketing
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no