Risiko

Portrettbilde

Jorid Sigrun Anderssen

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Medisinsk sosiologi, velferdssosiologi

Portrettbilde

Tor Ivar Hanstad

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

Politisk filosofi, nihilisme, pragmatisme, krigens etikk

Portrettbilde

Audun Hetland

Enhet: Human Factor in High Risk Environments

Forskningsinteresser:

Beslutningstaking, Emosjoner og motivasjon, Opplevd sikkerhet, ekstremsport, friluftsliv, adventuretourism

Portrettbilde

Grete Mehus

Enhet: Sykepleie Bsc i Hammerfest

grete.mehus@uit.no +4778450628
Forskningsinteresser:

Om utfordringer mennesker i Nord-Norge møter i forhold til helse, levekår og livskvalitet. Med spesielt fokus på Finnmarks befolknings livsutfoldelse og samiske pasienters møte med helsevesenet. Herunder står samisk sykepleie, samisk sykepleierutdanning og distriktssykepleie (Rural Nusing) sentralt. 

 

 

Portrettbilde

Arild Røkenes

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

Forskningsinteresser:

Turisme og reiseliv. Strategisk prising, verdibasert prising (value based pricing), guideatferd i adventure tourism, vertskap og sikkerhetsledelse. Helse miljø og sikkerhet i reiselivet

Portrettbilde

Anita Salamonsen

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:

 

Forskningsinteresser i  prosjektet CANCUL, UiO:

  • utvidede forståelser av pasientforløp blant personer i Norge som lever med kreftsykdom
  • hvordan norske kreftpasienters erfaringer kan være kjedet sammen med nasjonale og globale forestillinger om kreft og kreftoverlevelse.
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no