Norrønt språk

Portrettbilde

Philipp Conzett

Enhet: Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora

Portrettbilde

Endre Mørck

Enhet: Institutt for språk og kultur

endre.morck@uit.no +4777644238
Forskningsinteresser:

Har først og fremst arbeidd med det mellomnorske diplommaterialet og bygdemålstekster fra eldre nynorsk tid og undersøkt den morfologiske og syntaktiske utviklinga fra norrønt til moderne norsk med særlig fokus på mellomnorsk leddstilling og på utviklinga av de grammatiske kategoriene subjekt og objekt. Har også skrevet om moderne standard- og dialektsyntaks.

Utgitte bøker:

 

No picture, placeholder image

Marit L Sundelin

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:

Flerspråklighet, barns språkutvikling, språkstimulering i barnehagen, overgang barnehage-skole, rekontekstualisert språk.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no