Normann, Regine

Portrettbilde

Rolf Gaasland

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Litteraturvitenskapelig metodikk

Portrettbilde

Liv Helene Willumsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Trolldomsprosessene i Finnmark

Trolldomsprosessene i Skottland

Regine Normann

Narratologi

Diskursanalyse

Thomas von Westen

Isaac Olsen

Tidlig utdanningshistorie

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no