Nordisk språk og litteratur

Portrettbilde

Linda Hamrin Nesby

Enhet: Institutt for språk og kultur

linda.nesby@uit.no +4777644873
Forskningsinteresser:
  • Humanistisk helse- og sykdomsforskning (medical humanities)
  • Forskningsveiledning
  • Patografier
  • Pårørendelitteratur
  • Litteratur og medisin
  • Narrativ medisin
  • Skandinavisk samtidslitteratur
  • Knut Hamsun
Portrettbilde

Endre Mørck

Enhet: Institutt for språk og kultur

endre.morck@uit.no +4777644238
Forskningsinteresser:

Har først og fremst arbeidd med det mellomnorske diplommaterialet og bygdemålstekster fra eldre nynorsk tid og undersøkt den morfologiske og syntaktiske utviklinga fra norrønt til moderne norsk med særlig fokus på mellomnorsk leddstilling og på utviklinga av de grammatiske kategoriene subjekt og objekt. Har også skrevet om moderne standard- og dialektsyntaks.

Utgitte bøker:

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no