Misjon

Portrettbilde

Tone Bleie

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

tone.bleie@uit.no +4777625123
Forskningsinteresser:

Kompetanse frå utviklingsrelevant forsking og utgreiingsarbeid for ulike internasjonale organisasjonar. I tillegg har eg i periodar arbeidd for internasjonale private organisasjonar og interregionale bistandsorganisajonar. I dei seinare år har forskinga mi vore fokusert på statsbyggjingsprosessar og etnisitet og høvet mellom naturresursforvaltning, sosiale institusjonar og fattigdomsprosessar i sørasia. I tillegg har eg arbeid med implikasjonar for samfunnsvitskapleg forståing av høvet mellom kultur og natur av nyare evolusjonsforsking.
Region og landkunnskap: Asia og Stillehavet, Himalaya og Hindu-Kush, Thailand, Bangladesh, Nepal og India.

Portrettbilde

Rolf Inge Larsen

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

rolf.larsen@uit.no +4777646715
Forskningsinteresser:
  • Historiedidaktikk
  • Kvensk og samisk historie
  • Skolehistorie
  • Kirkehistorie med vekt på Nordkalotten
  • Lutherdom
  • Misjonsfeminisme
  • Læstadianisme
  • Samemisjon
  • Lokalhistorie (særlig knyttet til Tromsø, Lyngen og Vadsø)
Portrettbilde

Bjørn Ola Tafjord

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

bta023@post.uit.no +4777645289
Forskningsinteresser:

Etnografiske og historiografiske studiar av indigenitetar og religionar; materialitet; pedagogiske, politiske og analytiske omsetjingar; religion og politikk; misjonering; indigenisering, religionisering og sekularisering; heimlege tradisjonar i Talamanca (Costa Rica/Panama) og Sápmi (Noreg/Sverige/Finland); religion i internasjonale urfolksnettverk; kristendom i Latin-Amerika og Norden; baha'i; andre religiøse grupper og rørsler i Latin-Amerika.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no